Grunneierne i Namsen fortjener en klapp på skulderen når de nå innfører tiltak for å bevare villaksen for kommende generasjoner. Fra neste sommer av kommer det nye fiskeregler, som ikke behøver å bety at Namsen blir mindre attraktiv for de mange tusen som oppsøker «Elvenes dronning» hver eneste sommer.

I korthet går de nye reglene ut på at en fisker maks kan fiske 12 lakser i løpet av sesongen og at alle hunnlaks blir totalfredet etter 1. august. Da kommer det edle engelske uttrykket «catch and release» til sin fulle rett. I de to siste sesongene har hver fisker kunnet tatt to laks uansett vekt og to lakser under 1,5 kilo per dag.

Rent umiddelbart skulle en tro at innføring av de nye reglene er et signal på at presset på villaksen fra fiskerne er for stort. Det stemmer ikke. – Det er en tydelig beskjed om at vi vil gå fram som et godt eksempel og at man ikke ser på laksen som en utømmelig ressurs, sier daglig leder i Namsenvassdragets elveeierlag, Niklas Högstedt.

Altså tar grunneierne et samfunnsansvar på vegne av en truet naturressurs som villaksen er. Det viser all forskning og den største trusselen er dessverre knyttet opp mot oppdrettsnæringa. Det være seg fra rømt oppdrettslaks som oppsøker elvene, men aller størst er utfordringene knyttet til lakselusa.

Lakselusa også er et stort problem for oppdrettsnæringa i deres produksjon av matfisk. Det påhviler dem et ekstra stort ansvar til å bidra til at villaksstammene ikke går tapt.

Hvordan en skal forvalte villaksstammene, har alltid vært et omstridt tema. Til dels har det vært uenigheter mellom grunneiere, men også mellom dem og staten, ved fiskeriforvalteren. Det har vært ulike interesser og det er ikke enkelt å samordne økonomiske interesser med det å skulle bevare og begrense fisket. Heldigvis ligger dette nå godt bak i tid.

Namsen er av de mest populære elevene i landet. Elva byr på godt fiske, fiskerne blir godt ivaretatt av grunneiere, og inntektene derfra nyter store deler av næringslivet godt av. Ringvirkningene er store. Ingen kommer til å velge bort Namsen grunnet nye fiskeregler. Tvert om. Det er omdømmebygging av beste sort i ei tid hvor uberørt natur og naturressurser er under press.