Det er smått utrolig, men til å forstå. Det blir gjerne slik når gode krefter har spilt på lag i seks år. Det er bare å gratulere.

En stolt daglig leder Lars Fredrik Mørch i Nærøysund Næringsforening slår fast at de har brutt målstreken åtte år før planen som var satt til i 2030. Av de nye arbeidsplassene er tett under 1.000 kommet i privat sektor. Det er på sin plass å gi også kommunen ros for at de underveis har sett verdien av å ansette folk i viktige støtteroller.

Det er ikke tilfeldig at de har lyktes. I 2015 så man konturene av at oppdrettsnæringa ville kunne få en formidabel vekst. Derfor satte man i gang et langsiktig prosjekt med +1000, hvor en av målsettingene var å skape attraktive arbeidsplasser. Det har de klart i takt med samfunnsutviklinga rundt seg.

Hovedårsaken til veksten er selvsagt knyttet til oppdrett og relaterte næringer. Likevel er det viktig å ikke glemme, som Mørch påpeker til NT24, at overskuddskapital fra denne næringa har skapt nye bedrifter og arbeidsplasser. Ringvirkningene er store, ikke bare i Ytre Namdal, men også andre bedrifter i Namdalen har fått smakfulle biter av kaka.

Næringslivet i Ytre Namdal har i tillegg vært nyskapende med å omstille sine virksomheter til at de kan bidra til at de nasjonale klimamålene blir nådd. Det blir lagt merke til blant ungdommer under utdanning. Ved handling ved å vise at den blå sektor skal bli mer grønn, kan de i andre enden bli mer attraktiv blant jobbsøkere. De som er opptatt av bærekraftløsninger innen næringslivet.

Ordfører Amund Hellesø (Ap) har grunn til å smile bredt over det kommunen, næringslivet og innbyggerne har klart å skape i fellesskap. +1000 må være av de de beste slagordene som har kommet på bordet de siste årene. Et skoleeksempel for andre kommuner som er opptatt av vekst. Alle landets kommuner er opptatt av det.

Hellesø ønsker ytterligere vekst. Like viktig må det være for kommunen at de klarer å innfri sine oppgaver innen skole- og helsesektoren, som mange er opptatt av . Samtidig som de må støtte opp om frivilligheten, idretten og kulturlivet. Folk må trives, også i de timene de ikke er på jobb. Bolyst må aldri undervurderes.

Hva kan ødelegge en ytterligere vekst? Den nøkkelen har finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) på sitt bord. På en eller annen måte må regjeringa bidra til å snu pessimismen som råder langs kysten. Det er mye som står på spill. Det yrende samfunnslivet i Nærøysund er det beste eksemplet på nettopp det.