Ordfører

Vi har diskutert i Namsos ungdomsråd om Namsos samfunnshus skal rives eller rehabiliteres. Vi har sett på argumenter både for og mot riving av huset. Vi har både fått sett og lest om hvor omfattende debatten omkring bevaringen har vært.

Samfunnshuset har vært et sentralt møtepunkt så lenge som vi i Namsos kan huske. Det har blitt arrangert mange aktiviteter opp gjennom årene, som har vært samlet på ett sted. Vi vet derfor at flere av innbyggerne har et kjært forhold til bygget. Det er viktig å bevare historie, spesielt siden Namsos ble bombet og at samfunnshuset fikk en sentral plass etter gjenoppbyggingen.

Vi er blitt kjent med at å rehabilitere et slikt hus vil være en stor investering i budsjettet. Det vi er redd for er konsekvensene av å bruke så mye penger til dette. Den økonomiske risikoen ved å rehabilitere er stor, det vil sannsynligvis gi store konsekvenser for andre prosjekter i vår nye kommune. Den nye kommunen består ikke bare av Namsos by, og en slik kostnad vil ramme prosjekter som er ønsket i alle deler av kommunen.

Det er også en usikkerhet ved kostnadene å bygge nytt bygg. Men den usikkerheten mener vi er mindre enn ved rehabilitering. Vi vil da sitte igjen med et nytt og ferdig tilpasset bygg, som det koster mindre å drifte.

Vi synes at når det snakkes om så mye penger, ser vi et potensiale i å bruke pengene på andre områder. Det er viktig å tenke på å få unge til å flytte hjem og eventuelt bli boende i Namsos. Det må da legges til rette for at byen/kommunen skal framstå som en attraktiv plass å bo på. Dette kan for eksempel være mer tilpassede møteplasser til både yngre og eldre innbyggere.

For å oppsummere tenker vi at Namsos samfunnshus, selv om det blir rehabilitert vil ha store driftsutgifter og det vil sannsynligvis ikke være like godt tilpasset behovene, som et nytt bygg vil ha. Vi erfarer at det er ting som ikke blir prioritert i høy nok grad, slik som det er i dag. Som for eksempel at det ikke brøytes om vinteren på våre idrettsanlegg og andre ting. Vi er derfor enige i kommunedirektørens innstilling om å rive Namsos samfunnshus.