Det gode liv fordrer nok helt andre tilbud enn hva 50-åringer synes er bra

Av

Det er bred enighet om at det er behov for en ny distriktspolitikk.

DEL

LederDette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning. Politikere og eksperter strides imidlertid om hva som er den rette medisinen. Pensjonert professor og tidligere Høyre-statsråd Victor Norman har ledet et offentlig utvalg som har kommet med spennende tanker.

I årevis har det vært en flyttestrøm fra distriktene inn til byer og større tettsteder. Politikken har vært å bremse denne utviklinga. Det gikk rimelig greit så lenge det ble født flere barn i distriktene enn i resten av landet. Men siden 1996 har pilene pekt motsatt retning. Nå er det lave fødselstall i distriktskommuner. I tillegg slår eldrebølgen ekstra kraftig inn i de samme kommunene. Samlet sett er dette også et bilde av Namdalen.

En ny distriktspolitikk må bidra til å snu flyttestrømmen. Det er ikke nok å begrense utflyttinga. Men det er lettere sagt enn gjort når en stadig større del av de unge vokser opp i sentrale strøk. Det har vist seg at det heller ikke er lett å få ungdommer til å flytte heim igjen etter endt utdanning. Heldigvis har vi eksempler på det motsatte. De bør brukes for alt det er verdt i kampanjer for å lokke unge tilbake. Personlige budskap blir lagt merke til.

Norman & co anbefaler følgende forsøksprosjekter i Distrikts-Norge: Gratis barnehage og SFO, førerkort for 16-åringer, skattefritak for utleieboliger og flere desentraliserte enheter i statlige virksomheter. Det siste er et eksempel i kjent Norman-stil. Som statsråd i Bondevik II-regjeringa sørget han for å flytte en rekke tilsyn og etater ut av Oslo. Dette har vist seg å være suksess, med et par unntak.

Den geografisk differensierte arbeidsgiveravgifta har vært en suksess. Den har bidratt til å skape og beholde arbeidsplasser i distriktene. Nå må det tenkes i samme baner på andre samfunnsområder. Videre må det være samferdsel og digital infrastruktur som binder hele landet bedre sammen. I ei tid hvor mange mener vi bør føle skam for å ta fly, er det befriende at Norman-utvalget mener det snarere er behov for å bedre flytilbudet innenlands, blant annet gjennom økt subsidiering av flyreiser.

Det kan sikkert reises innvendinger mot flere av de nye forslagene, men det blir en avsporing å henge seg konkret opp i disse. Det viktige er at vi må tenke nytt. Det gode liv fordrer nok helt andre tilbud enn hva 50-åringer synes er bra.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken