Gå til sidens hovedinnhold

Det hadde vært gunstig å benytte samfunnshuset til å bli en del av universitetet

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Modernismen er 100 år gammel og ligger til grunn for all arkitektur og design som vi omgir oss med i dag. IKEA møbler og interiør design, hadde ikke eksistert uten denne bevegelsen. Heller ikke de italienske Alessi produktene eller den finske Iittala vasen designet av Alvar Allto. Utgangspunktet var en kunstskole som jobbet med fargelære og billedkunst. Bauhaus betyr ‘bygg hus’ og Bauhaus bevegelsen startet i republikken Weimar i 1919, som en reaksjon etter 1 verdenskrig, i en tid hvor man forsøkte å kartlegge spanskesyken og tuberkulosens effekter på verdens befolkning. Helse stod i fokus og frisk luft, sol og god hygiene var viktig. Menn klippet håret kort og raket av skjegget. De gamle støvete husene med tunge mørke gardiner og antikke møbler var ikke forenlige med den nye forskningen for å forebygge sykdom og fremme god helse. Behandlingen for tuberkulose handlet om å få folk ut i sola og opp i fjellet i frisk luft.

Folk bodde trangt i storbyene og epidemiene hadde tatt livet av mange som levde under harde kår og jobbet på skift i fabrikker i storbyene i Europa. Nå er vi i litt av den samme situasjonen i 2021. En ny pandemi i verden viser at det ikke er gunstig å bo trangt. Vi må fordele befolkingen utover større arealer. Når vi arbeider via virtuelle og digitale kanaler, gir det mulighet for å bo utenfor sentrum. Bosetninger ute på landet eller i mindre byer, kan gi bedre levekår for alle og gi distriktene en renessanse.

Les også

Samfunnshuset – en ambassade for kultur og verdensarv

Bauhaus gruppen la grunnlaget for en arkitektur basert på store lyse rom med enkel design som var lettere å holde rent. Bauhaus folka rakk akkurat å flytte inn i nye lokaler i Berlin i 1933, innen nazistene bestemte at alt det som Bauhaus stod for, skulle utryddes. De jødiske grunnleggerne av Bauhaus bevegelsen måtte flykte og skolen ble nedlagt. Derfor er også den moderne hvite byen i Tel Aviv fredet. Den står på UNESCO sin liste over verdensarv og består av 4000 bygninger i Bauhaus stil fra 1930 -tallet. Byens og bygningenes bevarings verdi henger sammen med en humanistisk overbevisning og er et symbol på at vi vant over nazismen og politisering av samfunnet som vi lever i.

Samfunnshuset i Namsos, tegnet av Herman Krogh og Arne Aursand, henter direkte inspirasjon fra denne bevegelsen. Bygget har paralleller til flere hus i den hvite byen og en rekke andre sentrale moderne bygninger internasjonalt. Her kan eksempelvis nevnes Villa Savoye, tegnet av den sveitsiske arkitekten Le Corbusier som stod ferdig i 1931. Derfor er samfunnshuset i Namsos en del av verdensarven vår. Den dekker et helt kvartal i Namsos by og er et sterkt bevis på at byen reiste seg fra asken etter bombingen, med midler og ressurser fra folk som ønsket å overleve og vise verden sin styrke og humanistiske overbevisning. Samfunnshuset er et sentralt og viktig gjenreisningssymbol for byens folk og resten av verden. Bygget setter Namsos på kartet og minner oss om at vi ikke vil bli jevnet med jorden av overmakten. ‘We have to make sure we don’t get Namsosed again’, sa den tidligere britiske statsministeren Winston Churchill (1874-1975), etter bombingen av Namsos i 1940.

Nord Universitet er viktig for Namsos by. Ordet Campus betyr åpen mark eller slette. Universitet kommer fra latin ‘universitas’ og betyr «helhet» eller «samfunn. Tidligere var universitetet forbeholdt eliten i de store byene. Men nå kan alle som ønsker en høyere utdanning få det, med etablering av høyskoler og universiteter i distriktene.

Jeg var selv med på å demonstrere i Namsos i 2019, for å bevare Nord Universitetet i byen. At universitetet skal få mer plass er jeg absolutt for. Det hadde vært gunstig å benytte samfunnshuset til å bli en del av universitetets bygninger. Huset kan restaureres og inkorporere både bibliotek, studentsamskipnad, kontorer, forelesningssaler og datasenter. Det kan bygges om for å oppgraderes til dagens standard.

Bevaring er i tråd med det som kreves for bærekraftig utvikling av samfunn og byer, i henhold til FN’s Bærekraftsmål nr.11. Ved å plassere universitetet innenfor et så sentralt historisk bygg, sikrer man også universitetets eksistens for fremtiden. Politikerne som skal stemme for denne saken, har et stort ansvar for bevaring av verdensarv i Namsos, sett i et humanistisk og internasjonalt perspektiv.

Kommentarer til denne saken