Vekstkommunen Nærøysund er stedet hvor næringslivet går på skinner. Fortsetter treet å vokse, kan visjon om 1.000 nye innbyggere bli en realitet. Ingenting hadde vært bedre enn det. Da er det særdeles viktig at kommunen har et godt omdømme, utenfor kommunegrensa. Samtidig som de evner å ta vare på innflytterne.

Da skurrer det når småbarnsmora Ida Fjukstad Svendsen i et debattinnlegg i NA konkluderer med at familien på fem vurderer å flytte? Hvorfor? For en av bærebjelkene for enhver småbarnsfamilie har havarert. Tryggheten for deres barn. I dette tilfellet er det skoleskyssen som har sviktet.

Fjukstad Svendsen har gjort alt riktig for å løse problemene. Hun har tatt opp saken med den politiske ledelsen, skolen, fylkeskommunen, og ikke minst selskapet AtB, som på vegne av fylkeskommunen og kommunene skal organisere kollektivtrafikken i Trøndelag, inkludert skoleskyssen.

Dette er på ingen måte et problem som bare angår Nærøysund. NA har hatt flere reportasjer om fortvilte foreldre som har opplevd det samme som Ida Fjukstad Svendsen. I de verste tilfellene har barn havnet på feil buss. Logistikkproblemer, tolkning og praktisering av regelverk har vært et problem flere steder. Vi husker med gru på da AtB gjennomførte busskortkontroller, som opplevdes skremmende for barna.

Hvem har skylden for dette uføret som AtB ikke virker å komme seg ut av? Først og fremst er det selskapet selv, men oppdragsgiveren Trøndelag fylkeskommune sitter likevel med hovedansvaret. Dessverre er det også slik at flere innbyggere i Namdalen er skuffet over kollektivtilbudet de blir tilbudt.

Samtidig kan ikke kommunepolitikerne bare skyve problemet fra seg og oppover i systemet. Det inngir ikke tillit når foreldre tar kontakt, og problemet ikke blir løst. Lokal- og fylkespolitikerne er våre fremste tillitsvalgte, noe de har påtatt seg frivillig. Da må man kunne forvente at de klarer å rydde opp og finne løsninger som ivaretar tryggheten til skoleelever, uansett hvor de bor.

Leserbrevet fra Ida skaper ikke et godt omdømme der og da, men kommunestyret i Nærøysund er samstemt på; at slik kan de ikke ha det. Riktig tenkt, men det holder ikke bare med ord. En må kunne vise til resultater. Da først blir omdømmet godt.