På Hunn i Overhalla er en ny grunnskole i ferd med å reise seg på tuftene av de gamle bygningene. En ser konturene av nyskapende bygg som i utforming er tilpasset behovene for en framtidsrettet skole hvor elever og lærerkrefter kan utfolde seg til alles beste.

Når de åpner portene for elever, skolefritidsordninga og brukerne av den splitter nye flerbrukshallen, kan administrasjon og politikerne puste lettet ut. Da er det ikke behov for store investeringer på skolefronten på mange år. Men overhallingene har ei stor vond tå som må verke. Gimlehallen framstår falleferdig og ikke tilpasset framtidig bruk.

I Namsos må politikerne og administrasjon belage seg på å bruke god tid på å finne fram til en ny og framtidsrettet skolestruktur. Det kan innebære at noen av dagens skoler forsvinner. I tillegg er en rekke av skolene gamle og i så dårlig teknisk forfatning, at det er mest hensiktsmessig å rive dem.

Dessverre for Namsos er framskrivinga av folketallet ikke hyggelig lesning. Det gjenspeiler seg i prognosene for elevtallet. Om 15 år vil det være 350 færre grunnskoleelever enn i dag. Bildet blir ikke bedre ved at elevtallet har gått ned de siste ti årene.

Kommunestyret har fått en konsulentrapport i hendene fra Norconsult, som vil være med på å danne grunnlag for den særdeles viktig strukturdebatten som kommer. Ordfører Arnhild Holstad (Ap) slår fast at de ikke på noen måte skal rokke ved målsettinga om å ha landets beste skole selv om de har synkende folketall.

Det er det riktige utgangspunktet for debatten. For det er viktig – som flere politikere uttrykte i formannskapet – at en må prøve å legge bort sterke meninger som er preget av følelser. Det er nærliggende å tro at flere av dem har debatten om samfunnshusets skjebne i bakhodet. Den skapte sår, som ennå ikke har grodd, dessverre. Politikerne må nok en gang belage seg på å bli utsatt for press, men det er også en del av det viktige lokaldemokratiet om en holder seg til sak, og ikke fristes til personangrep.

Namsos står foran mange viktige vegvalg knyttet opp investeringer knyttet til nye bygningsmasser på kort og lang sikt, og det innen flere sektorer som vil ha stor betydning for innbyggernes hverdag. Det i en periode der de statlige overføringene vil krympe. Det sier seg selv at politikerne må holde tunga rett i munnen og treffe alle spikerne på hodet ved første forsøk.