Når Midt-Norsk Havbruk og Salmonor slår seg sammen, skapes en slagkraftig oppdrettsgigant under NTS-paraplyen. Det gjenstår at Konkurransetilsynet godkjenner fusjonen til tre milliarder kroner, men alt tyder på at avtalen blir gjennomført til høsten.

På en måte er det en ring som sluttes når de første oppdrettskonsesjonene som ble tildelt til lokale gryndere i Ytre Namdal på 70-tallet, nå samles i et felles selskap, med tradisjonsrike NTS ASA som eier. Det at NTS vant kampen om Salmonor, og har rygg til å stille verdier for tre milliarder, sier litt om hvilken reise selskapet har vært igjennom. Ifølge Dagens Næringsliv har to av Norges rikeste menn, Mowi-eier John Fredriksen og Salmar-topp Gustav Witzøe, luktet på agnet. Det som har særpreget oppdrettsnæringa i Namdalen, nemlig det lokale eierskapet, er altså ingen selvfølge vi kan ta for gitt.

Selv om Helge Gåsø fra Frøya er største eier i NTS ASA, er det betryggende at kontrollen med selskapet og verdiskapingen fortsatt er lokalt forankret. Ringvirkningene av veksten som skal komme i havbruksnæringa vil nå fortsatt kunne forplante seg lokalt. Det betyr blant annet at det skapes attraktive arbeidsplasser som krever kompetanse. Det er betegnende for betydningen av det lokale eierskapet at en annen storaktør i Ytre Namdal, SinkabergHansen, samme uke som fusjonen ble kjent, står klar til å åpne en flunkende ny laksefabrikk til 680 millioner kroner.

Kontrakten som Overhalla Betongbygg samme uke inngikk om bygging av en smoltfabrikk i Malm, viser også at det blir for snevert å tenke på havbruk på noe som bare angår noen få kystkommuner. Lokalt eierskap og forankring må en nå se i et trøndersk perspektiv. Næringa selv ser verken kommune- eller fylkesgrenser.

Det er en helt annen verden i oppdrettsnæringa nå enn ved oppstarten for 50 år siden. Næringa har vært gjennom dype bølgedaler, og selv om det er lett å la seg blende av dagens inntjening, er det fortsatt en ung næring som må løse utfordringer med sykdommer, lakselus og bærekraft. Derfor trengs det også sterke, lokale aktører, som har kraft til å utvikle næringa videre. Men det hjelper ikke med lokal godvilje alene i et børsnotert selskap - både næringa selv og lokale leverandører må være konkurransedyktige både på kvalitet og pris. Det har de lokale aktørene bevist at de er. Og det er enklere å oppdage når en sitter i samme båt.