NAMSOS: Det var i 2018 at den nyrenoverte Festplassen i Namsos ble åpnet – med 15 sitater fra namsosartister, kunstnere, forfattere – og Winston Churchill – gravert inn i stålplaketter på bakken. Den gangen ble folk bedt om å sende inn forslag på kjente sitater, og det skapte ikke overraskende stort engasjement.

Men av de nesten 200 forslagene som kom inn, var det bare to som hadde kvinner som opphav til sitatet. Det endte med at alle sitatene som ble gravert inn den gangen var fra menn.

Dermed ble det klart for en ny runde med sitater og juryarbeid.

Stort engasjement

– Kommunen ønsker nå å ta opp dette prosjektet igjen, og finne flere sitater som kan berike Festplassen, og innbyggernes opplevelse av den. Sitatene skal som helhet gjenspeile det mangfoldet vi har i Namsos, sier ordfører Arnhild Holstad om juryens oppdrag.

Blant kriteriene juryen har lagt vekt på, er mangfold; både kjønn og alder, andre kulturuttrykk som teater, litteratur og idrett i tillegg til musikk, geografi og kulturell bakgrunn.

Engasjementet har vært stort, forslagene mange – og her er de seks nye sitatene som vil komme på plass i løpet av 2022:

Bomullsbarna. De sier vi aldri har møtt motgang. At vi har bomull om kroppen. Lever i en beskyttende boble. Skjermet fra det vonde. Det var ikke slik det føltes. Da tårnene falt. Da havet steg. Da bølgen rullet over paradiset. Da de aldri kom hjem fra øya.

Stine Friis Hals

Eg trur at den som lever nær naturen, opplever andre ting enn dei som bur i byen.

Inga Toven

Vær stolt søster, vær rak. Ikke gjem deg i skyggene. Søk lyset

Nina Wester

Fitte er makt.

Julie Ebbing

Her har vi bygd med fjell i ryggen, så vi kainn sjå sola, her har vi reist oss etter krig, brann og nød. Vi koinna ha vorri både her og der på deinn her jorda, men her vil vi bo.

Kine Kvalstad

Du kan ikke hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen!

God Jul, Namsos

– Heftige diskusjoner

Juryleder Arnhild Holstad forteller til NA at det ble lange diskusjoner før juryen endte opp med de seks sitatene.

– Vi hadde heftige diskusjoner i juryen. Juryen er bredt sammensatt, men det ga gode diskusjoner. Alle sammen ble utfordra, så det var vanskelig å plukke ut sitater, for det var veldig mye bra å velge mellom. Vi greide ikke stoppe på fem, vi måtte opp på seks. Noen måtte gi og ta for at vi skulle bli enig, men jeg tror alt i alt at juryen er fornøyd, og det har vært spennende og artig jobbing.

Hun er fornøyd med at de nye sitatene nå speiler mangfoldet langt bedre.

– Vi har erkjent selv at det skulle ha vært sitater fra kvinner. Ut fra et mangfoldsperspektiv synes jeg at vi har fått ei helhet på Festplassen som blir mer nyansert enn hva det var fra starten av.

Selv om det nå kommer flere sitater, er ikke dette siste gang det blir påfyll.

– Det kommer flere runder, for det er enkelte som definitivt skulle vært representert på Festplassen, for eksempel Askil Holm, som er en kjent namsosartist som vi gjerne skulle hatt et sitat på. Så det tror jeg kommer til å komme senere.