NAMSOS: – Namsos kommune følger de nasjonale anbefalingene, som er veldig strenge. Men nå går vi litt lenger på noen punkter, sier ordfører Arnhild Holstad til NA.

Kommunen kommer derfor med flere lokale retningslinjer i kjølvannet av de siste dagenes oppblomstring av koronasmitte i Namsos.

Dette er tiltakene og anbefalingene

LOKALE TILTAK OG ANBEFALINGER

 • Hold deg hjemme ved tegn til infeksjon
 • Ha færre kontakter enn vanlig, så få som mulig disse første ukene.
 • Vær sammen med andre kortere tid, og heller ute enn inne.
 • Bruke munnbind når det ikke er mulig å holde avstand (gjelder ikke barn under 12 år)
 • Test deg hvis du har symptomer

SKOLE

 • Alle som reiser med skoleskyss oppfordres til å sitte sammen med elever fra samme kohort og/eller søsken. Vi oppfordrer foreldre som har anledning til å kjøre elevene til skolen til å gjøre det.
 • Kommuneledelse og kommuneoverlege følger utviklingen nøye og vurderer fortløpende tiltak i skolene. Ut fra nasjonale kriterier er det besluttet at barnehager og barneskoler fortsatt skal drives på guklt nivå, ungdomsskoler på rødt nivå etter trafikklysmodellen.

HELSE

 • Kommunen fraråder besøk på institusjoner av hensyn til beboere og ansatte. Smitte på institusjoner er kritisk for sårbare beboere.
 • Helsepersonell (utenfor institusjon) anbefales å bruke munnbind i situasjoner hvor man ikke kan holde 1 meters avstand.
 • Virksomheter med en-til-en kontakt anbefales å bruke munnbind i situasjoner hvor man ikke kan holde 1 meters avstand.

KULTUR

 • Svømmebasseng og idrettshaller er stengt
 • Kinoen holder åpent, med to meters avstand mellom alle publikummere som ikke er i samme kohort.
 • Kulturskolen underviser digitalt
 • Innbyggertorgene/bibliotekene våre er åpne. Besøksregistrering gjennomføres.

– Det som skiller seg ut er munnbind. Vi anbefaler å bruke munnbind når det ikke er mulig å holde avstand, sier ordføreren, som understreker at anbefalinga ikke gjelder barn under 12 år.

Den faglige vurderinga er at særlig det å holde avstand, vaske/sprite hender ofte og ha færrest mulig nærkontakter er mye bedre og treffende tiltak enn å pålegge bruk av munnbind, legger hun til.

– Hva skal til for at kommunen innfører et påbud?

– I forhold til føringene nasjonalt skal vi bestandig prøve med anbefalinger først. I smittesituasjonen som er i Namsos nå, er det begrenset til et miljø, sier kommuneoverlege Anita Carlson til NA.

– Vi har et pågående utbrudd i kommunen med økt smittetall de siste dagene. 24 av 27 bekreftede tilfeller tilhører samme miljø som vi har god kontroll på. Det har ikke spredt seg til resten av samfunnet, fortsetter hun.

Likevel utelukker hun ikke at et påbud vil bli vurdert, dersom smitten kommer ute av kontroll.

– Hvis mye av smitten blir spredt, kan det komme, sier kommuneoverlegen.

Hun forteller at det blir tatt ei risikovurdering hver uke, som rapporteres inn til Fylkesmannen i Trøndelag.

Færre nærkontakter

Et annet grep kommunen nå gjør er en tydeligere oppfordring om å ha færre kontakter enn vanlig, så få som mulig disse første ukene.

– Kan denne perioden bli utvidet?

– Vi må se an situasjonen, svarer kommuneoverlegen.

– Vi skal i gang med massiv testing. Når resultatet fra testing foreligger, tar vi ny stilling til det. Det er et fortløpende vurdering, legger hun til.

– Men vi kan komme i en situasjon med at vi kan ha det lenger, sier kommuneoverlegen.

– Hva slags risikovurderinger er det som må tas?

– Det går på antall smittede siste 14 dager og antall innlagte. Kort og godt på smitteutvikling i vår kommune. Men vi har god oversikt. Vi føler vi har kontroll, svarer Carlson.

Ikke rødt nivå

Kommuneledelse og kommuneoverlege følger utviklinga nøye og vurderer fortløpende tiltak i skolene. Ut fra nasjonale kriterier er det besluttet at barnehager og barneskoler fortsatt skal drive på gult nivå, mens ungdomsskoler har rødt nivå etter den såkalte trafikklysmodellen.

– Hvorfor ikke rødt nivå på barneskoler og barnehager?

– Det ligger en risikovurdering i bunn. Vi har smitte i en kohort som vi har kontroll på. Det har vært nærkontakter i andre kohorter, men der er det ikke smitte per dags dato. Men hvis det hadde vært smitte i flere kohorter, ville bildet ha vært annerledes, sier Anita Carlson.

– Men det har vi ikke per dags dato, fortsetter kommuneoverlegen.

Hun forteller at det er mange hensyn som må tas før rødt nivå blir innført på barneskoler og barnehager.

– Det skal mer til før vi går over i rødt nivå. Vi må blant annet tenke på hva de vil ha å si for ungene.

Carlson viser til at det ble en massiv pågang av saker til barnevernet utover høsten 2020, som følge av at samfunnet var nedstengt på vårparten. Som kommuneoverlege må hun ta hensyn til sårbare barns beste.

– Får vi mer smitte, kan det hende vi tar en annen vurdering, sier hun.

– Første store utbrudd

– Dette er det første store smitteutbruddet vi har i Namsos. Det skulle godt gjøres at vi ikke fikk noe i løpet av en lang pandemiperiode, sier ordfører Arnhild Holstad, som er lettet over at utbruddet skjer nå og ikke i startfasen av pandemien.

– Nå har vi så mye mer kunnskap. Vi har en proff organisasjon, der det blir jobbet veldig godt med testing, smittesporing og vaksinering. Når vi først fikk utbrudd, er det bedre at det kom nå enn i mars-april i fjor, legger hun til.

Kommuneoverlegen er enig.

– Vi har mye mer kunnskap om viruset nå. Vi tenker på en annen måte nå. Vi har mer verktøy i kassa vår som vi kan bruke. Nå jobber vi intensivt for å komme i forkant av smitten, sier Carlson.

– Hvordan jobber dere for å komme i forkant?

– Testing, isolering, smittesporing og karantene. Vi tar i bruk hurtigtester, der vi får svar etter 15 minutter. Det kan ta tre dager før vi får svar på tester vi sender til St. Olavs. Det er altfor lang tid i en sånn situasjon, mener kommuneoverlegen, som forteller om en ståpåvilje uten like i en krevende tid.

– Vi har fått 3.000 hurtigtester. Hvis vi går tom, får vi mer fra Folkehelseinstituttet, sier hun.

– Strekker seg langt

– Som ordfører må jeg gi ros til alle som står midt i det. Folk strekker seg lenger enn langt i en felles kamp for å få til dette. I et stort utbrudd som nå er det viktigere enn noen gang å hodet kaldt og hjertet varmt, sier ordfører Arnhild Holstad.