75 av 86 kommuner får respons-stryk

Mens Namsos får smilemunn for responstid ved akuttoppdrag, får Osen surmunn.

Fokus på responstid: Jan Arve Homstad i LHL, Roger Dragsten Moe, leder for LHL hjerneslag ung Trøndelag, Anita Sakshaug, leder i LHL i Namsos, Frank Grydeland, representant i Ambulanseforbundet i Delta, Inge Kvaale, hovedtillitsvalgt Delta i Namsos kommune følger med når Lena Blomli i Ambulanseforbundet i Delta deler ut diplom til ordfører Arnhild Holstad i Namsos og ordfører John E. Høvik i Osen.  Foto: Bjørn Tore Ness

diverse

Ambulanseforbundet i Delta og Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) reiser landet rundt for å besøke 86 kommuner. Målet for besøket er å sette fokus på responstid.