Om ikke annet, så gir det en mulighet til å gi oppdatert informasjon, og kanskje vi får en god dialog videre? Jeg øyner et håp om dette, etter å ha lest innlegget til unge Høyre politiker Mathias Lothe Nilsens kronikk!

Mange av deltakerne i prosjektet til Vikna kommune hadde muskel og skjelett smerter, så jeg velger her å fokusere på forskningsdokumentasjon for disse tilstandene.

Lederartikkelen i British Medical Journal var klar på at akupunktur nå må flyttes fra definisjonen som alternativ behandling, til medisinsk evidensbasert behandling (Manual acupuncture for migraine | The BMJ) De nye retningslinjene fra England på kronisk smerte(Overview | Chronic pain (primary and secondary) in over 16s: assessment of all chronic pain and management of chronic primary pain | Guidance | NICE) som kom i april i år, hvor ekspertgruppen i NICE fra Royal College of Physicians konkluderte med at det er trening, kognitiv terapi, akupunktur og SSRI som virker for kroniske smerter. Her anbefales akupunktur baserte på 32 studier, og konklusjonen var at det er lønnsomt at kroniske smertepasienter får dekket 10 behandlinger (a 30 min) hos en kvalifisert akupunktør i England.

Det er derfor akupunktur nå dekkes av det offentlige i England for kroniske smerter. Det samme gjelder i USA, og svært mange av de landene som har en forsikringsbasert helsetjeneste. Smertelindringen ser også ut til å vedvare ett år etter endt behandling Acupuncture for Chronic Pain: Update of an Individual Patient Data Meta-Analysis - ScienceDirect

For de som liker å lese veiledere på norsk, kan de lese mer om disse retningslinjene her:

Hvordan behandle kroniske smerter? - NHI.no, og Forskjell på opioider og paracetamols effekt på kroniske smerter. (relis.no)

eller litt om placebodiskusjonen i Tidsskriftet for den norske legeforening:

Bør tverrfaglig behandling av smertetilstander inkludere akupunktur? | Tidsskrift for Den norske legeforening (tidsskriftet.no), eller mer utdypende i denne fagartikkelen

Den smertedempende effekten av akupunktur er godt dokumentert ut over den placebodefinisjonen som Holmli benytter. Nå har jeg vist til forskning på både effekt, kostnadseffektivitet og lav bivirkningsprofil i hendene på kvalifiserte utøvere, og det er derfor naturlig at Rørvik Akupunktur og Vikna kommune ønsket å undersøke om akupunktur kunne hjelpe på sykefravær i kommunen!

Jeg ble så glad da jeg leste det friske debattinnlegget til Unge Høyre politiker Mathias Lothe Nilsen, som mente at samarbeidet mellom Vikna Kommune og Rørvik Akupunktur var et godt eksempel på samarbeid for å løse et samfunnskritisk problem: et høyt sykefravær i kommunen. Det er godt å lese at debatten også foregår internt i Høyre!

Les også

Mathias mener partikamerater bør tenke utenfor boksen

Dette var et pilotprosjekt kjørt i regi av Rørvik Akupunktur som jeg vet de gjerne kan tenke seg å fortsette senere, i større skala, og gjerne knyttet til en forskningsinstitusjon.

Rørvik Akupunktur og pasientene hadde nemlig veldig god erfaring med dette pilotprosjektet. Kostnadsbesparende for kommunen, og til det beste for pasientene!