Domstolen skal fortsatt være i Namsos

For ordens skyld kan det opplyses at det kompromisset regjeringen har lagt frem for Stortinget opprettholder alle de 60 rettsstedene fordelt på 23 tingretter, skriver Elin Agdestein (H).

For ordens skyld kan det opplyses at det kompromisset regjeringen har lagt frem for Stortinget opprettholder alle de 60 rettsstedene fordelt på 23 tingretter, skriver Elin Agdestein (H).

Av

Det pågår en aktiv og engasjert debatt om tingrettene landet over nå som Stortinget er i innspurten av behandlingen av proposisjonen om ny tingrettsstruktur. Så også i Namdalen. Sp har gått høyt på banen i denne saken, men det er usympatisk å beskylde andre for unnfallenhet.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Det er ikke vanskelig å forstå engasjementet for den lokale tingretten i Namsos. Jeg har selv fulgt Namdal Tingrett over mange år, og argumentert for å opprettholde den. Tingrettene er viktige kompetansemiljø, som gir betydelige ringvirkninger lokalt. Det handler også om Namsos sin rolle som regionsenter for Namdalen, med en bredde i arbeidsmarkedet som kan sikre rekruttering til andre viktige samfunnsinstitusjoner og til næringslivet. Her spiller statlige kompetansearbeidsplasser en nøkkelrolle.

Derfor kan ikke denne reformen handle kun om domstolenes interne behov isolert, den må ha en høyere himmel over seg.

Namdal Tingrett er en liten, men veldrevet og effektiv tingrett med et høyt faglig nivå. Jeg har ikke oppfattet at verken rekruttering eller kompetanse har vært et problem her, tvert om. I så måte er Namdal Tingrett et eksempel på at «small is beautiful»

De fleste ser samtidig det generelle behovet som Riksrevisjonen har pekt på; for kortere saksbehandlingstid, færre fristbrudd, økt fleksibilitet i fordeling av saker, bedre kapasitetsutnyttelse samt en viss spesialisering i domstolene.

Men Domstolkommisjonens forslag som ble fremlagt i oktober 2019 og som ville innebære fysisk nedleggelse av om lag 2/3 alle tingretter landet over, var helt uakseptabelt for distrikts-Høyre, og noe vi siden har jobbet aktivt for å forhindre.

For ordens skyld kan det opplyses at det kompromisset regjeringen har lagt frem for Stortinget opprettholder alle de 60 rettsstedene fordelt på 23 tingretter.

Der Sp er opptatt av semantikk, er Høyre opptatt av innhold. Høyre i Trøndelag har vært svært tydelige og jobbet for at alle rettsstedene i regionen skal opprettholdes. Ikke kun som et lokale med tilstedeværelse av en dommer når en sak går for retten, men med et permanent fagmiljø slik det er i dag. Kravet om bemanning og tilstedeværelse er svært viktig, og i stortingsbehandlingen vil Høyre gi klare føringer for å sikre dette.

Det andre springende punktet i saken er hvorvidt Domstoladministrasjonen skal ha myndighet til å beslutte fremtidig struktur på rettssteder. En slik autonomi er det ikke aktuelt å gi, tvert om vil det være en forutsetning for Høyre at eventuelle fremtidige endringer skal være gjenstand for politisk beslutning.

Det engasjementet Sp ironiserer over, fra en rekke av Høyres distriktsrepresentanter på Stortinget, har også bidratt til en langt tyngre politisk forankring i oppfølgingen av Domstolkommisjonens forslag, med en bred høringsprosess og en påfølgende stortingsproposisjon som nå er under behandling i Justiskomiteen.

Saken er ennå ikke ferdig forhandlet, og jeg kan forsikre alle namdalinger om at jeg som ombud for regionen er pådriver for å ivareta domstolmiljøet i nordre Trøndelag, sikre forutsigbarhet og garanti for fremtidig tilstedeværelse av den dømmende statsmakt i Namsos. Jeg mener Namsos med sitt gode og stabile fagmiljø og solide kompetanse kan bidra til å avlaste andre domstoler. Det er positivt, det kan gi økt aktivitet i retten i Namsos.

Jeg er spent på Senterpartiets budsjettforslag for 2021, der vil vi få se om de legger penger på bordet til statlige virksomheter som domstolene, eller om de vil fortsette å kutte i statlige distriktsarbeidsplasser slik de gjorde i 2020- budsjettet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken