BINDAL: Mannen i 60-årene er nå dømt til 35 dager ubetinget fengsel og 20.000 i bot av Helgeland tingrett. Det var i juni i fjor mannen havnet i grøfta med en scooter etter en kort kjøretur i Bindal. Blodprøven som ble tatt tre timer etter kjøringen viste en promille på 1,44. Mannen hadde heller ikke førerkort for å kjøre mopeden. Han har tidligere blitt dømt eller bøtelagt for ruspåvirket kjøring seks ganger.

Under rettsmøtet ba påtalemyndigheten om at mannen skulle fratas førerretten for alltid. Kjøring med promille over 1,2 skal i utgangspunktet føre til tap av førerrett i minst to år. Det kan likevel bestemmes at førerretten skal fratas for alltid, dersom kjøringen i påvirket tilstand «antas å ha sammenheng med mangel på alminnelig edruelighet, slik at vedkommende ikke kan anses skikket til å føre motorvogn».

Tilsto

Når det bestemmes hvor stor straffen skal bli, skal det tas hensyn til hvor sterkt påvirket fører var av rusen og hvor stor fare kjøringen har medført. I dette tilfellet var det en kort kjøretur, men det legges vekt på at kjøring med såpass høy promille i seg selv utgjør en betydelig risiko. Kjøreturen endte i grøfta, og mannen pådro seg skader ved utforkjøringa. Dette, samt at han tidligere er dømt for flere tilfeller av ruskjøring virker skjerpende når straffen fastsettes.

Mannen har tilstått at han har kjørt i beruset tilstand uten gyldig førerkort. Tilståelsen og det at saken har blitt liggende lenge hos påtalemyndighet før den har blitt behandlet gjør at mannen får en mildere straff enn han ellers ville fått. Han er nå dømt til 35 dager i fengsel, og må betale ei bot på 20.000 kroner. I tillegg dømmes han til tap av førerretten for alltid.