Ei melding fra en lærer ga jula et ekstra innhold

Åpnet huset i julehelga for syklist på gjennomreise fra Sør-Afrika til Nordkapp.