NÆRØYSUND: Et samlet hovedutvalg for veg vedtok onsdag å etterbevilge den resterende summen på 2,5 millioner fra samferdselsfondet til de siste 700 meterne over Gråmarka.

– Utfordringa var ikke å finne ut om vi skulle løse det – men hvordan, sier Tove Eivindsen (V) til NA etter hastebehandlinga i hovedutvalget.

Hun legger til at alle partiene i var tydelige på at det ikke kunne stå igjen noe av den delen som allerede var under utbedring.

Kritisk til Asplis uttalelse

Pål Sæther Eiden (H) synes vedtaket er positivt, men stiller seg kritisk til at Steinar Aspli mener Høyre, Frp og Venstre kun kobler seg på når det er snakk om overskudd.

Utbedring av fylkesveg 771 er i gang: – På høy tid, mener fylkespolitiker Steinar Aspli

– Høyre har foreslått mer penger til fylkesvegene gjentatte ganger. Men når fylkesordføreren gir en «garanti» på at det ikke skal brukes penger; da må Aspli rette skytset dit, sier Eiden, som videre presiserer at Steinar Aspli bør tåle kritikken, og at han bør jobbe for enda større gjennomslagskraft i den maktkonsultasjonen han sitter i.

– Det finnes penger, men liten vilje til å bruke dem. Fylket fikk et overskudd på 118 millioner i 2019. Disse pengene kan vi fritt bruke. Senterpartiet og Arbeiderpartiet har så langt brukt kroner null på veg.

Vil bruke av Havbruksfondet

Eiden mener at det ville vært naturlig å bruke av Havbruksfondet på veg.

– Forøvrig bør Fylkeskommunen se på sine fond, og nå midler fra Havbruksfondet. Der finnes det et handlingsrom som kan brukes – og der utfordrer jeg Senterpartiet og Steinar Aspli.