BØRGEFJELL: Eirik Hjulstad Iversen (38) fra Steinkjer kommer fra Trøndelag fylkeskommune, hvor han har arbeidet med regional samfunnsutvikling innen kompetanseområdet, og har vært en pådriver for økt samarbeid for at Trøndelag skal møte nye kompetanseutfordringer på en offensiv måte.

Erfaring fra naturen

Han har også variert prosjektledererfaring fra ulike prosjekter i Røde Kors og en bakgrunn som fylkesaksjonsleder for TV-aksjonen på NRK Trøndelag.

Iversen har en samfunnsvitenskapelig utdanningsbakgrunn med fokus på statsvitenskap og konfliktløsning, hvor samfunnsbygging står sentralt. I tillegg har han utdanning som naturguide og erfaring innen opplevelsesbasert reiseliv som vil komme godt med i omstillingsarbeidet.

Totalt 16 personer søkte på stillinga – noe styret var svært fornøyd med. Men det var altså Eirik Hjulstad Iversen som fikk jobben til slutt.

Skal løfte regionen

Styreleder Inge Ryan er svært fornøyd med å få Iversen inn som leder for Børgefjell Utvikling. Han har spennende bakgrunn både når det gjelder utdanning og yrkeserfaring.

– Ny daglig leder ser fram til å være en pådriver for å kunne koble muligheter som allerede finnes i Røyrvik og Namsskogan med muligheter som ligger i omstillingsprogrammet i Børgefjell utvikling. Slik kan flere aktører sammen skape økt utviklingskraft og resultater i regionen, sier Ryan.

– Med målrettede tiltak skal vi gjøre det mer attraktivt å drive bedrift, besøke og bo i området. Det er gjort et solid grunnarbeid som vi skal bygge videre på, og med mange gode samarbeidspartnere, et engasjert styre og gode krefter som går sammen – skal vi skape resultater til det beste for regionens videre utvikling, forteller Eirik Hjulstad Iversen.

38-åringen begynner i jobben etter sommerferien.

Omstillingsprogrammet

  • Kommunene Namsskogan og Røyrvik har omstillingsstatus. Det innebærer at de går sammen om å styrke næringslivet og sørge for vekst i området.
  • I løpet av fire år skal kommunene jobbe målrettet for å skape flere robuste bedrifter der innovasjon, bærekraft og naturbaserte næringer står i sentrum. Målet er 80 sikrede og nye arbeidsplasser innen 2026.