Lokalpolitiker: Arnhild Holstad

Arnhild Holstad (56) er ordfører i Namsos kommune og representerer Arbeiderpartiet

  Foto: Namsos kommune / Ole Morten Melgård

Ekstra

Hvor lenge har du vært lokalpolitiker og hva er motivasjon for å bruke tid på lokalpolitikk?