Lokalpolitiker: Steinar Lyngstad

Steinar Lyngstad (63) representerer Senterpartiet i Namsos kommunestyre

  Foto: Namsos kommune / Ole Morten Melgård

Ekstra

Hvor lenge har du vært lokalpolitiker og hva er motivasjon for å bruke tid på lokalpolitikk?