Lokalpolitiker: Trine Fagerhaug

Trine Fagerhaug (56) representerer Arbeiderpartiet i Namsos kommunestyre

  Foto: Namsos kommune / Ole Morten Melgård

Ekstra

Hvor lenge har du vært lokalpolitiker og hva er motivasjon for å bruke tid på lokalpolitikk?