Oddny Lysberg

Oddny Lysberg (46) representerer Arbeiderpartiet i Grong kommunestyre
Ekstra

Hvor lenge har du vært lokalpolitiker og hva er motivasjon for å bruke tid på lokalpolitikk?