Silje Rohde

Silje Rohde (33) representerer Senterpartiet i Grong kommunestyre
Ekstra

Hvor lenge har du vært lokalpolitiker og hva er motivasjon for å bruke tid på lokalpolitikk?