Torgeir Hermanstad

Torgeir Hermanstad (28) representerer Senterpartiet i Grong kommunestyre
Ekstra

Hvor lenge har du vært lokalpolitiker og hva er motivasjon for å bruke tid på lokalpolitikk?