Klimautslippene synker og luften er historisk ren i norske kommuner. Nå må vi ikke endre kurs i elbilpolitikken!

Et ekspertutvalg kom nylig med en rapport der de anbefaler å fjerne elbilens reduserte takster i bomringer. Tidligere har både Ap og H foreslått endringer i elbilfordelene. Venstre mener dette er svært dårlige forslag.

Det går så absolutt rette veien med å erstatte forurensende fossilbiler med elbiler i Norge. Venstre har sikret at elbilfordelene har ligget fast de siste to stortingsperiodene. Nå gjelder det å holde foten stødig på elbilpedalen.

Det kommer stadig nye elbilmodeller på markedet. Mange av de modellene som er forventet å komme det neste året, er modeller som møter behov til folk i distriktene. Firhjulstrekk, stort bagasjerom, hengerfeste. Og ikke minst, lenger rekkevidde. Namdalingene kan snart trygt frakte material til hytta, og hente båten med elbil.

Det er avgjørende at vi nå holder stø kurs på elbilpolitikken for å få hele landet med på elbilbølgen. Når endelig elbiler begynner å bli vanlig i distriktene, kan vi ikke fjerne fordelene.

Danskene har vist oss hvordan en ikke skal drive elbilpolitikk. De har ikke klart å holde på elbilfordelene over tid, og elbilsalget har stagnert. «Danske tilstander» er ikke det vi trenger i Norge nå. Det vi trenger er å opprettholde omstillingstakten på overgang fra fossilbiler til elbiler.

Om vi ser på hele den norske bilparken, ikke bare nybilsalget, så ligger elbilandelen på mellom 1-13 % i de ulike fylkene. Den er høyest i Hordaland, og lavest i Finnmark. Videre er det langt færre elbiler i distriktene enn i byregionene.

Klimaendringer er den største utfordringen verden står overfor. I Norge skal vi redusere våre utslipp med 50 % innen 2050. For å få til dette er vi nødt til å oppnå målet om å kun selge nullutslippsbiler i 2025. Elbilfordelene må derfor opprettholdes. Målet er innen rekkevidde, men da kan vi ikke skifte kurs nå.

Transportsektoren står for 1/3 av norske utslipp, og veitrafikken bidrar til størst utslipp. Heldigvis går norske klimagassutslipp ned, og har gjort det de siste fire årene. Elbilpolitikken er en viktig grunn til dette.

Elbilpolitikken virker. Tenk det, lille Norge har revolusjonert bilindustrien. Det er ingen grunn til å endre en politikk som virker.

God tur!