Gå til sidens hovedinnhold

Eldre urolige og engstelige dersom ambulanseberedskapen reduseres

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I dagene før jul ble det offentlig kjent at Helse Nord-Trøndelag arbeider medforslag om å redusere ambulansetjenesten for Meråker og Verran for å sparepenger. Forslaget går blant annet ut på hjemmevaktordning for en del av personelletmellom kl. 20.00 og 08.00.

Det foreslås at nærboende ambulansepersonell tilstasjonene skal omfattes av en slik ordning. De skal få mindre betalt enn før foren dårligere vaktordning og beredskap.Eldrerådet i Trøndelag spør om man mener det er klokt å gjennomføre dette? Vil man kunne beholde dagens dyktige, og lokalkjente personale med en slik personalpolitikk?

Klinikklederen ved Prehospital Klinikk, Øyvind Sende. som bl.ant annet har ansvaret forambulansetjenesten, uttalte bl.a. til Trønder-Avisa 19.12.20 at deres forslaginnebærer forsvarlig ordning. Han mener dette kan gjennomføres fra 1. mars 2021 uten å drøfte dette forslaget med de berørte kommunene, fagpersonellet og de som utøver ambulansetjenesten i de aktuelle områdene. Han sier også i samtale med blant annet Meråker kommune 5. 01 .21 at denne endringen kan skje ved en administrativ forføyning uten at de to kommunene kan kreve konsekvensutredninger m.v. i henhold til inngåtte avtaler mellomkommunene og Helseforetaket.

Eldrerådet mener at Helse Nord-Trøndelag skal respektere avtaler som de sjøl har undertegnet for å skape trygghet og samarbeid om gode helsetjenester i alle deler av det gamle Nord-Trøndelag! Fagfolkene sier at responstida for ambulansene i de to områdene vil øke betydelig når de skal gjennomføre en slik ordning. Eldrerådet i Trøndelag mener alle kommuner og områder skal ha en betryggende og god ambulansetjeneste som skal være maksimalt operativ til alle døgnets tider.

Den er førstelinjetjenesten på kveld og natt da legevaktordningen ersentralisert til distriktssentrene i Steinkjer og Stjørdal. Pasienter må ofte bruke ambulanse på vei til legevakta. Eldre pasienter må nødvendigvis tas i ambulanse mer enn andre for å oppsøke legevakta og kanskje videre til sykehusinnleggelse. Eldrerådet har fått henvendelser via de lokale pensjonistorganisasjonene om at denne pasientgruppen blir særskilt urolige og engstelige dersom ambulanseberedskapen reduseres.

Rask utrykning fra kompetent ambulansepersonell har reddet mange liv bådeMeråker og Verran. Eldrerådet i Trøndelag mener ambulanseberedskapen i disse to områdene og i hele Trøndelag skal bidra til trygghet for befolkningen i alle distrikter av vårtvidstrakte fylke. Eldrerådet fraråder meget sterkt å gå inn for en ny og redusert vaktberedskap for ambulansedistriktene.

Menneskeliv kan ikke vurderes opp mot innsparing av kroner.

Kommentarer til denne saken