Statistisk Sentralbyrås befolkningsframskrivinger frem til 2050 viser at det blir færre innbyggere i Namsos kommune. Det mest alarmerende er at mens det blir vel 600 færre barn mellom 0 og 17 i denne perioden blir det 1000 flere over 80 år. Så vi står foran en dobling av pleietrengende og en dobling av antall demente, opp mot tallene vi har i dag.

Tror hverken helseminister eller Namsos kommune mener at alle disse skal «sørge» for seg selv i eget hjem. Det må altså bygges sykehjemsplasser i stor skala, nå bygger Namsos kommune ned omsorgsplassene på Vestre havn,- før de bygger ut sykehjemsplasser. Det finnes ikke logikk.

Det må bygges nye sykehjemsplasser med krav til gode arbeidsforhold, trivsel for alle, effektiv drift og moderne teknolog som kan fungere avlastende for de ansatte. Vi vet det kommer til å bli vanskelig å rekruttere omsorgsarbeidere i fremtiden.

Namsos kommune derimot prioriterer å bygge en ny barnehage, selv om det blir stadig færre barn samt at det allerede er nesten 200 ledige barnehageplasser i kommunen. En barnehage som vil koste kommunen mer enn 60 millioner, 40 millioner for bygget, 20 millioner for tomt og flytting av matjord, så kan vi plusse på for innbo/utstyr inne og ute. Hvor er logikken? Har Namsos kommune svært god råd? Nei, men vi har politikere som setter ideologi over økonomi, noen må ha et sterkt ønske om at de private barnehagene i kommunen skal gå konkurs.

I tillegg planlegger Namsos å bygge nytt kulturhus og kulturskolelokaler til 800 millioner, om to år skal planleggingen være ferdig, med dagens rentemarked blir nok ikke prislappen mindre. Da står politikerne ved nok et beslutningspunkt, i mellomtiden har det blitt flere pleietrengende, flere demente, flere utslitte pårørende, flere overarbeidede omsorgsarbeidere. Er det riktig prioritering å bygge kulturhus? Har Namsos råd til dette? Hvem får regningen til slutt?

Mitt svar er at nå må det prioriteres å bygge nye sykehjemsplasser og det må planlegges for trygghetsboliger i alle tettstedene i kommunen- dette arbeidet må starte opp nå!