Med henholdsvis 1-7 og 1-10 skole plassert bortimot perfekt ang.avstander internt i bygda, er jeg enig med Anne C. Holm (V) at disse bør fredes. Ellers handlet innlegget hennes mest om alt annet enn skole da.

Det er 44 km fra Aglen til Namsos, og 52 fra Lund, selv 44 km for en ungdomsskoleelev er for langt, og ikke for å snakke om 52 km for en 6-7 åring.

Namsos kommune er blitt stor i utstrekning, noe som gjør alle tilags vanskelig.

Den dagen bru til Jøa er en virkelighet, da vil nok mye forandres i skolestrukturen, i hvertfall i gamle Fosnes kommune. Men sånt vet vi ikke, og at de såkalte statistikkene om at det er så og så mange elever der og der i 2034, må de kutte ut. Jeg og en sjåfør til kjører skolebuss med tilknytning Sørenget skole, og elever til Namsos Ungdomsskole og Olav Duun videregående skole.

Det blir tre turer på morgenen, både på vest og østsida av vei 769, så fremt det er elever til disse skolene.

Elever fra Elvalandet-sia (Ganes, Kallkløyva, Nufsfjord, Frøvarp) og elever fra Botnan-sia (Sommerhus, Foss, Leirvika og Skakanova er noen tålmodige sjeler, og det er ganske vanlig at 1.klassingene sovner allerede etter 2 minutter på heimturen.

Og skal de måtte opp enda tidligere på morgenen for å komme til eventuelt skole i sentrum av byen. Da trer kanskje barneloven inn kraft.

Kjære politikere. Hold disse skolene i drift, ikke la privatskolene som eksempelvis Montesorriskolen ta over, de er bra skoler, men ødelegger kommuneøkonomien. Men bygg for all del en felles ungdomsskole. Det fortjener både elever og lærere.