Riksrevisjonen har kommet med svært sterk kritikk vedrørende tilbudet innen psykisk helse. Siden 2014 har det vært et uttalt mål for spesialisthelsetjenesten at psykisk helsevern skal prioriteres over somatikken. I løpet av seks år har ingen av de regionale helseforetakene nådd målet. Dette er urovekkende, og det gjør meg bekymret.

Høyre har ikke holdt det de har lovet. Det er heller ingen grunn til å tro at dette vil endre seg med det første. Det pekes mye på at ventetiden har gått noe ned, men ventetid alene er mangelfullt for å måle hvordan det står til med menneskers psykiske helse.

Kapasiteten innen psykisk helsevern var satt på prøve også før pandemien. Nå er situasjonen betydelig forverret. Det er ikke nok personer på arbeid, og det er ikke finansiering til å kunne sette flere i arbeid.

Les også

Jeg undres igjen på hvor den psykiske helsen er?

Høyre-regjeringen har organisert helsevesenet på en måte der vi møter mennesker som spør om hjelp i et system hvor mennesket blir behandlet som en vare i en butikk. Vi skanner «varen», setter en diagnose, og sender «varen» ut igjen når pakkeforløpet beskriver at behandlingen er ferdig. Det mest kritikkverdige ved denne måten å organisere det på, er at man ikke har rustet kommunene for å håndtere det økte behovet for videre hjelp. I stedet for å øke bevilgningene til kommunene slik at kommunene rundt i landet kan ha forutsetninger for å håndtere behovet, er kommuneøkonomien mye, mye strammere. SV vil på sin side styrke økonomien i kommunene og fylkeskommunene med 10 milliarder kroner.

Det viktigste tiltakene fremover blir å sikre en langvarig opprustning, ikke en midlertidig «quick-fix». Vi må sørge for nok fagpersonell inn i psykisk helsetjeneste. For å få til det, må vi sikre tilstrekkelig finansiering. Derfor har SV et omfordelende skattesystem der de som har mest også må bidra mer. Med et slik omfordelende skattesystem kan vi blant annet finansiere flere hele stillinger inn i psykisk helse.

Det er tid for en tillitsreform hvor mennesket settes i sentrum, hvor det er tid til å bli frisk og tid til å gi hjelp. SV vil innføre en kommunal opptrappingsplan for utbygging av helsetilbudet innen psykisk helse, både når det gjelder forebygging, behandling og rehabilitering. Samlet sett vil dette gi et tilbud om hjelp i stedet for en plass på venteliste.

Videre må vi snakke om forebygging! For det fineste i samfunnet vårt har vært satt på prøve i lang tid: Små forskjeller og sterke fellesskap. Ungdommene og våre unge voksne har vært utsatt for strenge restriksjoner over tid. De har hatt høyest grad av nettbasert undervisning og et svært redusert tilbud på fritiden. Vi må alle erkjenne at vi ikke har klart å stille opp for ungdommene og våre unge voksne i koronapandemien.

Nå trenger vi en politikk som satser penger på forebygging. For forebygging er det viktigste vi kan gjøre for å sikre en god psykisk helse for alle i fremtiden. Det er ikke forebygging å la forskjellene fortsette å øke. Det er ikke forebygging å la 115 000 barn vokse opp i fattigdom. Det er ikke forebygging å ha et grønt skifte kun for eliten i samfunnet.

Jeg er helt enig med Eline Moe. Vi har ikke gjort nok. Nå er det tid for å omfordele slik at vi, med en ny regjering i spissen, sørger for en langvarig opprustning av psykisk helsevern.