Det angår oss alle når namsoslegen Åse Kopreitan Nordseth er åpen og forteller om krisen i fastlegeordninga i NA. Et stadig økt arbeidspress fører til sykmeldinger blant flere av legene. Dette skremmer bort yngre leger som kommer ut på arbeidsmarkedet, mens kommunene på sin side bruker store ressurser og tid på å rekruttere nye leger. Dette er ikke holdbart.

Namsoslegen Audun Bratland Romuld (27), som er i ferd med å spesialisere seg ved Sykehuset Namsos, sier til NA at det ikke frister å være fastlege ettersom de er mye alene om de problemstillingene som dukker opp i jobben. Det understreker viktigheten av at kommunene legger arbeidsforholdene til rette og at myndighetene ikke dynger dem ned med byråkratiske oppgaver.

Nærøysund kommune har tydeligvis forstått noe av dette – ifølge Ingunn Sæter Flasnes fra Kolvereid. Hun føler at arbeidsgiveren har gitt henne betingelser som gjør det mulig å kombinere jobb med et normalt familieliv. Om det ikke hadde kommet på plass, ville hun neppe ha valgt jobben som fastlege. Det er interessant å lese hva de unge namdalslegene har på hjertet. De sier mye fornuftig, som er verdt å ta med videre, spesielt for de som skal forme helsevesenet.

Tidligere helseminister Bent Høie har med rette fått ros for hvordan han bidro til å lose landet gjennom pandemien, men han klarte aldri å få bedret fastlegeordninga. Ved siste valg ønsket velgerne et politisk skifte. En av Høies fremste kritikere er dagens helseminister Ingvild Kjerkol (Ap). Hun har ved en rekke anledninger vært sterkt bekymret for krisen blant fastlegene. I et intervju med NA lover hun konkrete endringer og mer penger på bordet. Det lover bra, og dette er lovnader regjeringa ikke kan løpe ifra.

Fastleger og sykepleiere er grunnmuren i norsk helsevesen. Det må legges til rette for å utdanne flere innen disse yrkesgruppene, men da må innholdet i jobbhverdagen være av en slik art at studenter vil velge denne retninga. Det er nok avgjørende for de fleste.