Gå til sidens hovedinnhold

En god oppvekst varer hele livet

Familie er en av mine kjernesaker. Derfor er det bra at årets statsbudsjett fortsetter den store styrkingen av familiene. Dette budsjettet gir familier et tydelig løft og sørger for større valgfrihet til den enkeltfamilier.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Et barn som har hatt en god barndom har verktøyene de trenger for å mestre voksenlivet. Derfor er det så bra med en ansvarlig familiepolitikk som legger grunnlaget for en trygg oppvekst, bedre livskvalitet og dermed økt deltakelse og inkludering.

Barnetrygden har økt med 3 600. Det er for å styrke småbarnsforeldrenes økonomi. De to årene KrF har vært i regjering har barnetrygden økt med over 7000 kroner. Dette er en historisk satsing og en treffsikker måte å nå de familiene som har minst på.

Et annet viktig tiltak for å hjelpe familier som sliter økonomisk er engangsstønaden som økte fra 84 720 kroner til 90 300 kroner fra 1. januar. Fra 2013 har KrF sørget for å nesten tredoble denne støtten slik at man ikke skal være begrenset til når det passer best økonomisk å få barn.

Jeg er veldig takknemlig for at regjeringen prioriterer de svakeste i samfunnet. På den måten kan vi skape et samfunn med små forskjeller og store muligheter for alle – også etter denne corona-krisen. Derfor gjøres det store grep for å støtte opp om lavinntektsfamiliene, som har vært svært utsatt under pandemien.

Alle barn burde ha mulighet til å delta i fritidsaktiviteter. For familier med lave inntekter er det vanskelig å betale for dette når regningen kommer. Derfor er det så bra at KrF har innført fritidskortet som skal brukes til å dekke deltakeravgifter til fritidsaktiviteter. I Namsos har mange barn benyttet seg av fritidskortene allerede. Og nå bruker Regjeringen 120 mill. kroner, slik at barna i enda flere kommuner skal få fritidskort. Jeg er stolt av at det er KrFs Kjell Ingolf Ropstad som har fått dette til.

Ikke alle barn vokser opp i en trygg familie. For enkelte er det direkte farlig å være hjemme. Koronasituasjonen med nedstengning av samfunnet har ført til at enkelte barn har vært hjemme alene og redde over alt for lang tid. Det et veldig alvorlig samfunns- og folkehelseproblem. Vi må forebygge vold og overgrep mot barn. Ingen barn skal bli utsatt for vold i sine egne hjem. Derfor er det et viktig steg i riktig retning at opptrappingsplanen mot vold og overgrep blir på om lag 1,1 milliarder kroner i år.

Årets budsjett vil altså bidra til at økonomi ikke skal sette en stopper for å drifte en familie og til å beskytte utsatte barn. De familiene som har minst, blir styrket, slik at barn i lavinntektsfamilier får en litt bedre hverdag. KrF står foran et viktig valg til våren, men partiet har levert på familiepolitikken. Det gjør meg stolt av å kunne kalle meg KrFer. Og det gjør meg sikker på et godt valg.

Kommentarer til denne saken