Gå til sidens hovedinnhold

En juledrøm

Fagforbundet Trøndelag ønsker å beskytte barn og unge, samtidig som ansatte har krav på et forsvarlig arbeidsmiljø.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Situasjonen landet vårt er i, krever en ekstra innsats av våre medlemmer i hele vår organisasjon, nå før jul særlig av de som jobber i oppvekstsektoren.

Fagforbundet har vært i møte med Kunnskapsministeren hvor vi la frem våre bekymringer og hvilke tiltak Fagforbundet mener bør iverksettes.

Fagforbundet har krevd at de ansatte i oppvekstsektoren prioriteres i vaksinekøen, og oppfordret til at de ansatte får et pusterom ved at barnehagen går over til rødt nivå i romjula. Dette innebærer at barnehagene kan ha redusert åpningstid, men ikke for barn med foreldre i samfunnskritiske yrker og for barn med særlige omsorgsbehov. Vi er fornøyde med at regjeringen har imøtekommet vårt krav om at vaksinering av ansatte i skole, SFO og barnehage skal prioriteres. Fagforbundet etterlyser likevel fortsatt tiltak som hindrer at de ansatte sliter seg ut.

Ansatte i skolen, SFO og barnehager melder om høyt sykefravær og økende arbeidsbelastning, samtidig som de selv frykter å smitte barn eller ta med smitte hjem.

Det må settes inn tiltak for å styrke bemanningen og redusere belastningen på de ansatte i oppvekstsektoren.

Vi oppfordrer derfor til at der det mulig om å gi de ansatte en pust i bakken og mulighet for velfortjente feriedager i julen.

Kommentarer til denne saken