NÆRØYSUND: Den siste uka har 39 personer testet positivt på korona i Nærøysund. Over 1.000 personer er testet.

Søndag kveld vedtok et enstemmig formannskap å innføre en lokal forskrift for å stanse smittetrykket. Kommuneoverlegen forteller at 200 nye vil bli testet mandag.

Nærøysund har vedtatt lokal forskrift: Innfører munnbind-plikt på enkelte steder

Hun forventer nye smittetilfeller.

– Flere kommer til å teste positivt. Det er mange i karantene, så det regner vi med, sier hun.

Kommuneoverlegen har den siste uka vært tydelig på at de har kontroll på alle smitteveger.

– Hvordan oppsto smitteutbruddet?

– Vi vet at det er en person som har tatt med smitten fra en annen kommune. Smitteutbruddet i vår kommune henger sammen med smitteutbruddet i Stjørdal, sier hun.

Åtte nye smittetilfeller i Nærøysund – nesten 40 totalt

Var symptomfri

– Hvordan har smitten spredt seg?

– Personen som brakte med seg smitten var symptomfri etter å ha vært i Stjørdal. Vedkommende var heller ikke den første som testet positivt, og visste rett og slett ikke om sin egen koronasmitte. Slik oppsto smitten i den private husholdningen, men også på arbeidsplassen der vedkommende jobber, sier Moshövel.

– Hvilken type arbeidsplass er dette snakk om?

– Det er en privat bedrift, svarer Moshövel.

– Er det en fellesnevner mellom de 39 som er smittet?

– Hovedvekten av de smittede er innvandrere, og tilhører forskjellige innvandrermiljøer. Men etter hvert har også personer fra andre miljøer testet positivt, sier hun.

– Kommunen har gjennom hele utbruddet vært tydelig på at dere har kontroll, og at det ikke er snakk om såkalt villsmitte i kommunen. Er dette fortsatt tilfelle?

– Ja, sier kommuneoverlegen.

Til tross for høye smittetall holder teststasjonene i Nærøysund stengt i helga: - Her er det rett og slett å få kabalen til å gå opp

Privat tilstelning

– Er det da nødvendig med en lokal forskrift?

– Ja. Vi avventer flere prøvesvar. Selv om vi har kontroll på smitten, er det mange som sitter i karantene. Derfor er det hensiktsmessig. Vi har dessverre også erfart at folk tar for lett på karantenetiden. Vi oppfordrer sterkt til at alle forholder seg til karantenereglene, sier hun.

Hun forteller videre at en privat tilstelning der en person var smittet, har satt mange i karantene.

– Var denne private tilstelningen i tråd med gjeldende retningslinjer?

– Ja, og det er heller ikke festing tilknyttet til dette, og den var også innenfor reglementet, sier kommuneoverlegen, som skryter av samarbeidsviljen til de berørte.

– Samarbeidet har vært veldig godt, sier hun.

– 39 smittede, 1.000 tester og 200 nye skal testes i morgen. Går det an å si at man har kontroll da?

– Ja. Vi har gått ut bredt, og det er mange klassetrinn som er berørt av dette. Selv om mange er i karantene, og mange skal testes, er vi trygge på at vi vet om smittevegene. Men som sagt, vi forventer flere smittede til uka, sier kommuneoverlegen.

Til tross for høyt smittetrykk i kommunen, valgte de å holde teststasjonene stengt i helga.

– Var det et riktig valg?

– Ja, det er jeg trygg på, sier kommuneoverlegen.