NAMSOS: Det melder Helse-Nord-Trøndelag.

Pasienten ble innlagt i løpet av helga og mottar behandling isolert på sengepost. Ifølge meldinga har vedkommende ikke behov for intensivbehandling.