Terje Sørvik utdannet seg til sveiser med fagbrev og har arbeidet i skipsverftsindustrien i ikke mindre enn 25 år. Det er slikt som trofaste Ap-velgere liker – men akkurat det har nok ikke vært avgjørende for at Nærøysund får en ny rikspolitiker.

For Arbeiderpartiet i Nord-Trøndelag har gjort et kjempevalg. De kan vise til en framgang i oppslutning langt over de nasjonale tallene. Over lang tid har det vært mye uro i Arbeiderpartiet i Trøndelag, og det ga seg ikke uventet utslag i dårlige meningsmålinger. Bunnen ble nådd, og i god tid før valgkampen klarte partiet, både nasjonalt og i Trøndelag, å samle seg, og unngikk et elendig valg som meningsmålingene hadde varslet.

Listetopp og leder Ingvild Kjerkol i Trøndelag Ap har i denne stortingsperioden markert seg som en dyktig rikspolitiker. For namdalingene har hun hatt ei høy stjerne innenfor helsepolitikken. Hun har vært med på å slå ring rundt Sykehuset Namsos i en rekke saker, og slikt blir ikke glemt når folk har stemt. Ingen blir overrasket om hun overtar som helseminister etter Bent Høie. Hun har blant annet lovet midler til en ny helikopterlandingsplass ved Sykehuset Namsos.

Dette valgløftet må innfris om Namsos fortsatt skal ha et fullverdig akuttilbud. Sykehuset Namsos er hjertet for hele Namdalen. Stopper sykehuset – stopper Namdalen opp.

Hva så med Terje Sørvik? Akkurat som Per Olav Tyldum (Sp) kjenner han Namdalen ut og inn. Hvilke behov namdalingene har, og ikke minst innenfor næringslivet. Som fylkespolitiker har næringsutvikling ligget hans hjerte nært. Han vet bedre enn de fleste hvilke verktøy som trengs for å skape nye og trygge arbeidsplasser i distriktene.

Han har vært dyktig til å være ute og møte folket. Det har han scoret på, og akkurat som ordfører Per Olav Tyldum, blir han oppfattet som en politiker med et oppriktig ønske om å utgjøre en forskjell for innbyggerne i Namdalen.

Nærøysund er landets største oppdrettskommune. Det må være en styrke for den blå næringa at en av sine når som helst kan banke på døra i maktas korridorer, enten det er på Stortinget etter regjeringskontorene. Ingen vil bli overrasket om Sørvik blir en synlig talsmann for kystindustrien, men det kan også bli en særdeles krevende oppgave. Det er ikke alle på venstresida som klapper høylytt for havbruksnæringa.

Samtidig skal Terje Sørvik være en talsmann for hele Nord-Trøndelag – det skulle han ha et godt grunnlag for å kunne klare.

Den siste stortingspolitikeren fra Rørvik var Lars Peder Brekk fra Senterpartiet. Selv om han kom fra kystbyen klarte han å markere seg som en sterk landbruksminister – og da for hele landet. Terje Sørvik har noe å strekke seg etter. Hans inntreden på Stortinget er det mange som med rette gleder seg over.

Namdalen har fått sine stortingspolitikere. Det var slik namdalingene ville ha det. De stemte rødgrønt. Verre var det ikke.