Det ble i 2021 tatt opp 289 tonn laks i norske elver. Mot 427 tonn året før. Man hadde forventet en lavere fangst etter all reguleringer som ble gjort før og midt i sesongen. Miljødirektoratet fastsatte nye fiskebestemmelser i 2021. Det har aldri før vært flere elver i Norge som har vært fredet eller helt stengt i hele sesongen. Da må man forvente en betydelig nedgang.

Sjøørretfiske i Namsen i 2020 var på nesten to tonn. I 2021 ble det tatt litt over et tonn. Man kan ikke forvente et stort bedre resultat enn dette. Når man regulerer ned kvoten, og i tillegg midt i sesongen, mer eller mindre fredet sjøørreten helt.

Så til det største problemet, foruten klima-lakselus og pukkellaks, har man glemt i reportasjen at foruten en tid i juni, var vannstanden unormal lav for det meste av sesongen i Namsen. Det for andre elver i Trøndelag også. Når Namsen har en vannføring på 70 til 80 kubikk, som den gjorde store deler av sesongen, da venter laksen med å gå opp.

For å ta et av de meget gode valdene i Namsen, Krukåren. Der ble det tatt 3074 tonn, totalt 519 stk, i 2020. Mot kun 482 kg totalt 108 stk. Når man tar bare 9 lakser i hele juli, og kun en laks i august. Ja, da forstår jeg at de som sitter på kontor og skal evaluere elva, er bekymret. Men for meg som daglig fisker eller kjører langs elva, synes ikke jeg det er så rart. Når båtene ligger på land på grunn av dårlig vannføring. Da blir det heller ingen fangst. For å ta krukåren så ble 97 prosent av fisken tatt i fra båt. Dette valdet er avhengig av god vannføring.

For å nevne andre elver i Trøndelag, så ble Gaula stengt i 14 dager midt i sesongen, da den var ned i bare 5 kubikk. Bogna-Ferja og Årgårdsvassdraget, var for det meste en steinrøys store deler av sesongen. Bogna ble stengt tidligere. Elva Oksdøla var stengt i hele sesongen.

Når man tar pandemien Covid 19 og betydelige reguleringer av kvoter, og lav vannføring og stengte elver. Da er ikke jeg så sikker på at 18,7 tonn er så veldig dårlig.

Man kan ikke i dag sammenligne med gode år før i tiden. Jeg kjøpte mitt første fiskekort hos Magnus Lilleøen på 1980-tallet, og fisket da fra land. Jeg måtte vente i flere år før jeg fikk tilgang til min første ro økt på Krukåren på grunn av etterspørselen som var enorm. Det var en tid da laksefiskere mest bestod av tyske-, danske-, svensk-og finske laksefiskere. Landfiske var også meget populært, skulle man bestille sStorskjæret, måtte det bestilles på vinteren for å få seg en 4 timers økt, før man måtte bytte med andre fiskere.

I dag er det langt i mellom landfiskerne. Jeg mener at villaksen kan være truet, men ingen trenger mastergrad for å forstå hvorfor 2021 ble slik den ble.