Standarden i hallen har vært av slik art i perioder, at det var fare for skader hos de aktive. Nå har Sp kommet på bedre tanker og idrettsbygda Overhalla vil framstå i ny prakt. Det fører til full rehabilitering av idrettshallen samtidig som de tar sikte på en bygge ny fotballhall.

Et enstemmig kommunestyre samlet seg om forslaget. Da er planene for oppgraderinga godt forankret i det politiske landskapet. Overhallingene skal ha ros for at de tar dette grepet. Gode og tidsriktige anlegg fører alltid med seg økt aktivt – helsegevinsten er stor selv om den ikke alltid vises i et regnskap.

Nå kan en spørre om hvorfor ikke dette har blitt gjort tidligere. Politikk handler om å prioriteringer og overhallingene har de siste årene foretatt prioritert å foreta store investeringer innen skole- og helsesektoren. Nye og flotte bygg har reist seg. Siste skudd på stammen vil være Hunn skole når den står ferdig til bruk.

Det er også verdt å tenke over at landbrukskommunen Overhalla, med et rikt og variert næringsliv i stadig vekst, ikke drysses ned av millioner av kroner fra eksempelvis Havbruksfondet. Fondet er gull verdt for kystkommunene, som kan strø rundt seg med penger til ulike formål. Den muligheten har ikke overhallingene, men de klager ikke av den grunn.

De som er opptatt av kultur og aktiviteter knyttet til en scene med publikum i salen, er nok ikke like fornøyd. For med rehabiliteringa fjernes samfunnsdelen. Det ble også påpekt under behandleren av saken, men løsninga kom kjapt. Det fikk holde med den nye scenen i allidrettshallen ved Hunn skole.

Overhallingene har kort veg til kultursenteret knyttet til Kuben i Grong og setter de kursen andre vegen, nyter de godt alt det kulturbyen Namsos tilbyr. Greit nok det, men de må ikke undervurdere betydninga av selv å ha et rikt kulturtilbud. For de som ikke nødvendigvis vil la seg underholde, men selv utøve aktiviteter knyttet til kultur. For mange er det avgjørende når barnefamilier skal velge bosted.