Er grensa fysisk stengt med bommer som vi opplevde den 2. januar? Hva betyr det at den er juridisk stengt? Hvem kan passere i dag uten karantene, hvem skal testes? Forvirret?

Det er jeg også, det er nærmest håpløst å følge med all informasjon som kommer fra alle hold om endringer i regelverk og anbefalinger. Når endringer kommer skal de gjelde neste dag, eller som vi også har opplevd fra dagen før.

For å prøve å få frem hvordan dette oppleves, bruker jeg egen kommune, Lierne, som utgangspunkt. Lierne kommune er en felles bo- og arbeidsregion med våre to svenske naboområder, Frostviken og Hotagen, grensedelene av storkommunene Strømsund og Krokom. Det betyr at vi som bor her aldri har tenkt på at vi krysser en grense, vi er et og samme lokalsamfunn.

Det er omtrent 50 personer som arbeidspendler fra Frostviksområde og Hotagen til Lierne. Vi er totalt avhengig av denne arbeidskraften for å holde samfunnet i gang. Etter at grensa ble stengt i mars 2020 har denne pendlinga kunne skje fordi dagpendling har vært unntatt karantene. I september kom kravet om at alle dagpendlere måtte teste seg hver uke.

Dette er ubehagelig for den enkelte, og tar av tiden både til arbeidstaker og arbeidsgiver, men dagpendlerne har lojalt stilt opp hver uke. Lierne kommune har tatt dette arbeidet og ekstrakostnadene, og vi kjører ut til den største arbeidsplassen for å minimere tiden ansatte må være borte fra jobb. Ting har fungert fordi det har vært et regelverk med logikk og som folk har forstått.

Så innførte regjeringen obligatorisk testing på grensen. Et godt og nødvendig tiltak som sikrer oss enda bedre mot importsmitte, men for oss lokalt virker den praktiske gjennomføringen veldig forhastet og det vitner om en regjering med for lite kunnskap om forskjellene i landet. Norge er et langstrakt land. Det er forskjell på Svinesund og Lierne.

For regelverket nå er det vanskelig å forstå. Frem til de nye reglene ble iverksatt hadde følgende personer unntak fra testing og kunne slippe gjennom grensestasjonene:

  • Personer som har utført strengt nødvendig vedlikehold og tilsyn for å avverge store materielle skader på fast eiendom, båt, campingvogn o.l. i Sverige eller Finland.
  • Personer som reiser mellom bosted og arbeidssted og som tester seg hver uke, elever i videregående skole som dagpendler mellom Sverige og Norge.
  • Yrkessjåfører m.fl.
  • Personer som er stengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov.

Det som ikke var omtalt i denne presiseringen var «Avtalt eller fastsatt samvær mellom foreldre og barn eller delt bosted for barn» (§ 6) eller reindriftsaktører. Dette tolket vi, og vi forsto det slik at her ble det ingen endringer, hverken for dagpendlere, hyttevedlikehold, samværsrett eller reindriftsaktiviteten.

Basert på dette forsto vi det som at det ikke ble noen endringer hverken for dagpendlere, hyttevedlikehold, samværsrett eller reindriftsaktiviteten.

Tirsdag 19. januar fikk vi så e-post fra DSB om endringer og en tydelig innstramning, som skulle gjelde fra mandag 18. januar kl 17.00! Her kom det frem at kun to grupper skal unntas kravet om å benytte godkjente grenseoverganger: (1) reisende som utfører varetransport og (2) reisende med samfunnskritiske funksjoner. Hva betydde dette da?

Her er noen eksempler:

Sykepleier Per bor på Gäddede og jobber på Lierne helsetun, han kan fortsette som før, fordi han har en samfunnskritisk funksjon. Per tester seg hver uke i Nordli. Helt forståelig.

Snekker Ola bor på Gäddede og jobber i Nordli, han må kjøre om Storlien for å komme seg på jobb, men kan kjøre direkte hjem om kvelden, han tester seg hver uke i Nordli. Helt uforståelig

Hans bor i Nordli og har delt samvær et for felles barn med Janne som bor på Gäddede. Barnet går på skole i Nordli, og blir kjørt av mor til skolen de ukene barnet er hos mor. Hun må altså nå kjøre om Storlien. Helt uforståelig.

Anders bor i Nordli og har delt samvær for et felles barn med Sara som bor på Gäddede. Barnet går på skole på Gäddede og kjøres av far til skolen de ukene barnet er hos far. Han må nå kjøre hjem via Storlien. Helt uforståelig.

Anne bor i Nordli og har hytte i Jorm, hun kan kjøre dit for å måke 1.25 snø fra hyttetaket, men tilbake må hun kjøre via Storlien. Helt uforståelig.

For de som oppfyller kravet til å ha en kritisk samfunnsfunksjon ble det ingen endring, men for dem som bor i Frostviken- og Hotagensområdet og ikke har samfunnskritisk funksjon ble det nye regelverket helt håpløst. Nå må de altså kjøre om Storlien for å komme jobb, en ekstratur på nesten 700 km i forhold til 20-30 km rett over grensen.

Tilbake kan de kjøre direkte til Frostviken eller Hotagen, Sverige ikke har jo ikke stengt grensen. En lite apropos er jo at disse folkene fortsatt er unntatt fra kravet til testing ved grensepasseringen slik vi forstår det, og arbeidspendlerne tester vi hver uke. Forstå det den som kan … '

Er det rart vi ringes ned av frustrerte innbyggere? Overhodet ikke. Er det rart at jeg gjør meg tanker som er helt på grensa? Jeg syns ikke det, her må noen i regjeringsapparatet oppdatere sine geografikunnskaper og ordne opp for at vi skal få innbyggernes forståelse for å bidra i dugnaden.

Skjer ikke dette er jeg redd både jeg og flere med meg vil gjøre oss tanker som havner på feil side av grensa ....