Det har vært underlig stille og lite debatt, rundt Bo- og velferdsentrene som foreslås nedlagt i Namsos kommune. Noe jeg undrer meg over.

Er det virkelig slik at vi ikke har behov for disse heldøgnsplassene? Bor alle eldre i Namsos kommune så sentralt,og i tilrettelagte leiligheter, at de uten problemer vil kunne bo hjemme hele sin levetid? Har alle pårørende som evner, og som har tid og ressuser til å ta seg av de?

Mange eldre ønsker å leve lengst mulig i eget hjem. Men det er mange som verken kan eller vil det også. Da ligger det mye trygghet i å vite at den dagen det ikke går, så vil det være mulig å få bo under trygge forhold, med omsorgsarbeidere rundt seg. At antallet heldøgnsplasser,blir kraftig redusert, tenker jeg er svært bekymringsverdig.

Hvor skal de eldre som nå foreslås at skal miste sitt hjem, flytte? Håper de har noen pårørende som er aktive i politikken, som snakker deres sak. Det fortjener de.