(Trønderdebatt)

Tallet er ikke sjokkerende, med tanke på at 11.500 jobber der, men at 208 har sluttet bare siden november i fjor, er alarmerende. En ny undersøkelse viser at så mange som halvparten av legene ved sykehuset vurderer å slutte på grunn av Helseplattformen. Hvis man trodde at det var tatt høyde for de problemene som ville oppstå, er svaret nei.

50 prosent vurderer å slutte, altså. Undersøkelsen, som ble gjennomført av Legeforeningen, ble besvart av over 700 leger som jobber ved sykehuset. Om bare en tiendedel av dem faktisk gjør det, har vi det største problemet i Trondheims helsevesen noensinne. Ifølge undersøkelsen oppgir sågar 10 prosent at de aktivt leter etter ny jobb. At lyset brenner blått, er ikke å overdrive. I 2022/23 har det allerede sluttet 19 leger ved sykehuset. Det er nesten en tredobling sammenlignet med for fire år siden. Her har HR på St. Olav en informasjons- og motivasjonsjobb av bibelske proporsjoner foran seg.

Tiltaket man trodde skulle ta av noe av støyten – at pasienter kunne bli overført til andre sykehusinstitusjoner – har også strandet. Er det virkelig ingen lys i denne tunnelen?

I flere uker var det ikke mulig å henvise pasienter til behandling ved andre sykehus gjennom Helseplattformen. NRK har fått innsyn i SMS-dialog mellom sykehusdirektør Grethe Aasved ved St. Olavs hospital og administrerende direktør i Helse Midt-Norge, Stig Slørdahl, hvor det kommer fram at viderehenvisning ikke var mulig i journalsystemet.

St. Olav-sjefen om bråket rundt Helseplattformen: – På samme måte som de ansatte, er også jeg bekymret

De 400 pasientene som ble rammet, har nå blitt henvist, men fikk behandlingen sin utsatt 7-30 dager. Da feilen ble oppdaget, i midten av desember, sendte sykehuset ut disse via Posten. Hvem ville på forhånd tenkt at Posten sto for den trygge løsningen – i 2023?

Selv om dette lar seg løse med manuelle henvisninger frem til man får funksjonen på plass i Helseplattformen, er ikke problemet ubetydelig. Undersøkelsen blant de ansatte viser at frustrasjonen er farlig nær kokepunktet. Jeg vet ikke hvor mange flere tilbakeslag dette tåler.

Helseplattformen hadde forsikret ledelsen ved sykehuset om at løsningen skulle fungere, da sykehuset først tok i bruk journalsystemet. Det er en stygg ripe i lakken at dette likevel ikke gjør det, og særlig alvorlig for en allerede skadeskutt troverdighet til Helseplattformen.

«Men da er det vel bare å sparke samtlige?»

Helseplattformens øverste leder har allerede tatt sin hatt og gått. La oss bare håpe at de som tar over, får orden på dette. Selv om noen har ønsket det aldri så mye, er ikke en retur til det gamle systemet noen løsning – verken på kort eller lang sikt.

St. Olavs hospital HF er et av Norges største helseforetak, og er en sammenslutning av alle offentlige sykehus i Sør-Trøndelag. Det meste av virksomheten er samlet på Øya i Trondheim, hvor et av Nord-Europas mest moderne sykehus ble bygd i perioden 2005 til 2013. Man ville på forhånd trodd at et så velsmurt maskineri ville være en velegnet prøveklut for en stor helsereform, som innføringen av Helseplattformen er. Det viste seg ikke å stemme.

Beskyldninger om at man ikke har tatt folk med på råd før man startet, stemmer ikke. 200 har vært med i planleggingen av dette fra St. Olav. Likevel har det altså sviktet.

Brukerutvalg-leder om Helseplattformen: – Ingen vil tilbake til skrivemaskin med rettetast

Så hvor går man herfra? Det hjelper neppe med verken med rop, skrik eller krisemaksimering. Ting må bare komme på stell – fort – slik at så få som mulig av de som vurderer å slutte, faktisk gjør det.

Skal St. Olav få løftet seg ut av helseplattform-tåka, må detaljene bare på plass. Lettvinte panikkløsninger, som å skrote alt og begynne forfra, får i alle fall ikke løst det.