Kom til Namsos i 1961. Nesten hele tiden har det vært kamp for å beholde kvaliteten på sykehuset. Nå sautrer Trondheim for at bevilgninger til distriktssykehusene går ut over Sentalsykehuset. Er det så vanskelig å lage en mal for dette da?

Hvert fylke må ha et sentralsykehus, og hver region må ha et distriktssykehus. Men da må alle fylker deles opp i regioner, og fylkeskommunen må slettes i nåværende form.

Namdalen er i ferd med å lage en god mal. Her har vi Region Namdal, hvor alle kommuner er representert med hver sin ordfører. Her er Namsos regionsenter med de sentrale enheter for en region. For eksempel: Sykehus, sentraladministrasjon, kommunikasjonssenter. De dyktige, politiske ledere delte Namdalen i tre underliggende enheter: Indre, Ytre og Midtre Namdal.

Hver region i fylket har sine representanter i et fylkesstyre, som har som oppgave å fordele og samordne vedtak i regionene. Fylkesstyret har sin egen administrasjon.

Da får vi kommunevalg og stortingsvalg. Fylkestingsvalg utgår.

Problemet nå synes å være – utenom Namdalen - er å få ordnet de forskjellige regioner. Her må kanskje forslag skisseres fra et høyere offentlig nivå. Men da må det være politisk vilje til å gjennomføre ovennevnte omorganisering av makt og myndighet.

I første omgang er det viktig at avisene tar inn slike innlegg som dette. Her har jeg delvis dårlig erfaring.