Der Ap, Sp og Frp mener å sette bygda vår tilbake i tid, og gjøre det vanskelig for nye å bosette seg i bygda. De siste 10 årene har barna i Kreklingan og omegn, søkt og fått godkjent at barna skal gå på Kolvereid skole. Alle skolebarna i bygda går nå på Kolvereid Skole.

Les også

Ap, Frp og Sp setter framtida til Krekling-grenda i fare

Derfor er det veldig vanskelig å forstå at de nå ønsker å gjøre det umulig for nye sambygdinger å få samme mulighet som vi har hatt. Dette vil rett og slett splitte barna i bygda. Det bor flere her som ikke har fått barn enda, som en dag kommer til å få skolebarn eller innflyttere som ønsker å bosette seg her. Dette synes vi er ufattelig trist.

Det blir begrunnet med hva som er barnas beste. Men er dette virkelig barnas beste? Skal man som naboer måtte splitte barna og samholdet vi har i bygda. Samtidig som barna har skapt gode vennskap i Kolvereid barnehage gjennom de første fem leveårene sine? For det er nemlig det vi må, for å kunne jobbe. Nesten alle i bygda jobber enten i retning Kolvereid eller Rørvik, der alle jobbmuligheter er. Og har arbeidstid på 7,5-8 timer som folk flest.

En omvei om Foldereid for barnehage eller SFO vil føre til en reisevei som vil være på 1 time eller mer enn hva vi har i dag, to ganger om dagen dersom føre og vær tilsier dette. Dette er verdifull tid som vi kunne brukt på BARNA VÅRE! I våre øyne er det ikke forsvarlig å la barna fra de er 5/6 år være hjemme alene fra bussen passerer rundt halv 3 til man selv er ferdig på jobb.

Tenker vi da på barna eller handler dette om noe helt annet? Nemlig å opprettholde en skole på bekostning av barna våre som bor midt mellom disse to skolene? Og som Statsforvalteren har påpekt tidligere: Kreklingan hører naturlig til Kolvereid krets. I en kommune som vår er det mange bebygde områder utenfor sentrum. Skulle tro kommunestyret ønsket at man skal ta i bruk hele kommunen, skape bolyst og blilyst for alle og ikke endre på noe som har blitt praktisert i mange år allerede. For oss føles det absolutt ikke som dette blir tatt hensyn til.

I våre øyne er det sosiale utrolig viktig i barns utvikling, og da er muligheten til å velge venner blant flere enn noen få en viktig del av det. Det er en mulighet som ville blitt svært begrenset selv med våre barn på Foldereid skole.

Forstår at de ønsker å bevare skolen på Foldereid, men dette tar ikke utgangspunkt i hva som er det beste for våre barn. Håper virkelig de folkevalgte kan gå i seg selv og tenke på hvordan dette ville være dersom det var deres barn det var snakk om? Dette er ikke nytt for kommunestyret eller de folkevalgte da dette har vært praksis i mange år. Er det vår feil at det de siste årene er færre som vil bosette seg på Foldereid, og at de derfor i en siste krampetrekning må bruke barna våre for å opprettholde skolen noen år til?