Forslag til ny skolestruktur er på høring og det kan virke som om kommuneadministrasjonen ikke har tatt innover seg ringvirkningene av forslaget. Vi har hørt det i høringsuttalelsene fra Botnan IL, Vemundvik IL, Bangsund IL, Statland IL – vi i Klompen Fotballklubb, stiller oss helt og holdent bak høringsuttalelsene til andre idrettslag i Namsos kommune, som på lik linje med oss, vil bli hardt rammet av en nedleggelse av skolen i nærområdet.

Klompen Fotballklubb ble stiftet i 1958 og er i dag en liten, men svært aktiv og inkluderende fotballklubb. Vårt nedslagsfelt ligger i bykjernen, Larsheimen, Daltrøa, Vika, Svenskbyen og Bjørum, hvor alle bydeler sogner til Namsos barneskole. Vi er fotballklubben for alle barn som går på Namsos barneskole og har i skrivende stund 115 barn fra alle bydelene, i alderen 5 til 11 år, organisert i vår klubb. Klompen fotballklubb er det første møtet med den organiserte fotballen, for alle de som ønsker å spille fotball – og – de møtes gjerne og inspireres av hverandre på Namsos barneskole.

De senere år har klubben gjort store sprang organisatorisk, men også i utvikling av anlegg og kompetanse. Vi er tuftet på frivillighet og inkludering, og det er ikke rent lite foreldre til våre fotballstjerner legger ned i løpet av året. Dugnadsånden er stor og alle er med på å bidra, både som trenere, oppmenn, dugnader og mer til, for at barna våre skal ha det gøy med fotball.

Hos oss er alle velkomne, uavhengig om fotballinteressen er på topp eller om det først og fremst er for å henge med venner. Dette har vi hatt særskilt fokus på i mange år, noe som blant annet resulterte i at vi ble tildelt Barneidrettsprisen i 2018.

Vi har i alle år hatt et godt samarbeid med Namsos barneskole og Namsos kommune. Skolen og barnehagene i nærområdet, benytter vårt anlegg hyppig gjennom skoleåret og klubben låner gymsal og arealer ved skolen ved behov. Dette er et viktig samarbeid for Klompen FK og bidrar blant annet til at barn, uten andre aktiviteter i vinterhalvåret, har en fritidsaktivitet, også i vinterhalvåret.

Anlegget benyttes også hyppig i fritiden. Det er sjelden å se en ettermiddag eller kveld uten barn tilstede på banen, hvorvidt det er i vår nylig oppførte 3v3-bane, bygd på dugnad av foreldre, eller gressmatta med spillemidler og dugnadsånd helt opp til siste lysstolpe. Her bygges det ikke fotballspillere men kultur i et folkehelseperspektiv.

Hvordan vil en nedleggelse av Namsos barneskole påvirke oss som fotballklubb? Her er det flere spørsmål enn svar. Vi er, som grendene rundt bykjernen, et lite samfunn, en bydel, som del av en større sammenheng, med skolen som vårt felles nav. Det er på mange vis et likehetstrekk med grendene rundt oss.

For hva skjer hvis navet i vår «grend», Namsos barneskole, legges ned? Nå er det ikke lagt noen føringer for hvor grensene til skolekretsene i nytt forslag til skolestruktur vil gå, og bare at det ikke er klart før høringen, er svært uheldig. Det levner imidlertid ingen tvil om at barna fra bykjernen, Larsheimen, Daltrøa, Vika, Svenskbyen og Bjørum vil bli spredt over forskjellige skoler. Det er klart at barna da også ønsker å spille på lag med kompisene fra skolen og ha dermed føle en større tilhørighet til andre klubber enn oss. Klompen FK vil trolig miste den tilhørigheten klubben har for barna i lokalsamfunnet, samtidig som engasjementet og frivilligheten fra foreldre sakte men sikkert svinner hen. Dette kan bety slutten for oss som fotballklubb.

Skulle forslag til ny skolestruktur bli vedtatt og spådommene til idrettslagene slå til, vil dette medføre et tap av mangfold for fotballen i Namsos Kommune. Namsosfotballen uten Klompen FK, eller Vemundvik IL for den saks skyld, er i seg selv ikke nødvendigvis krise, vil mange som ikke kjenner fotballen kunne påstå. Har det da blitt tenkt på dette i et bolystperspektiv? Hva med folkehelse? Det har blitt nevnt tidligere høringsinnspill «å spare seg til fant» - det kunne ikke vært mer treffende.

Klompen Fotballklubb er og vil fortsatt være, en pådriver for et lavterskeltilbud til alle barn i vår skolekrets, som ønsker å spille organisert fotball (eller bare henge med kompisene). Vi ønsker fortsatt å ha over halvparten av elevene fra første til sjette trinn, som spillere i vår klubb og fortsette det gode inkluderingsarbeidet i tiden fremover.

Klompen Fotballklubb ønsker med dette å gi klar beskjed om at Namsos Barneskole fortsatt må få bestå, som navet til våre «grender» og hjertet i vår lille, store fotballklubb.