(Avisa Nordland) Erlend Bullvåg er førsteamanuensis ved Handelshøgskolen i Bodø og mener det er på høy tid at Porten til Nord-Norge jevnes med jorda.

Både fysisk og symbolsk.

– Om ikke veldig lenge legger regjeringen fram nordområdemeldingen. Om hvilke ambisjoner og politikk man har for landsdelen, og hva man anerkjenner av utvikling, potensial og muligheter.

– Vi ønsker at vår landsdel skal være som de andre, og da bidrar ikke Porten til Nord-Norge med positivt fortegn, sier han.

– Når man markerer inngangen til en landsdel med en port, er det et symbol på at noe er annerledes på den andre siden. Man tenker at man kommer til et sted som har andre egenskaper, legger han til.

Porten til Nord-Norge er veifarendes aller første møte med landsdelen, og er et populært landemerke ved fylkesgrensen mellom Nordland og Trøndelag.

Den ble satt opp på 90-tallet etter at noen i Grane kommune hadde sett en lignende port i Finland. Porten ble flyttet til Majavatn i 2007.

Større enn en port

Bullvåg mener at porten er distanserende:

– Vi er vel den eneste landsdelen, som jeg vet om, som har en port som implisitt sier «velkommen til et annet sted», sier han.

Han ønsker å fornye debatten og sette en annen kurs, og sier at tida er moden til å ta porten vekk.

– Vi må tenke gjennom hva Nord-Norge står for, på en mer åpen måte. Regionen vår ligger faktisk talt i Norge, og det er kjempeviktig at vi ikke glemmer det, sier han og understreker:

– Det mulighetsrommet vi representerer, er mye større enn en port.

– Men det vet vel vi som bor her?

– Ja, men inntrykket den gir er at dette er et sted man kun besøker, svarer han.

Ikke inviterende

– Så du håper på debatt?

– Selvsagt. Det hadde vært veldig bra. Og hvis noen forsvarer porten, forstår og anerkjenner jeg det. Men vi trenger en grundig debatt om hva Nord-Norge er for Norge og hva Norge er for Nord-Norge, svarer han.

– Og hvis du først skal ha en regional debatt, er det enkelt å bli avspist med en port som gir feile assosiasjoner.

Bullvåg sier at han ikke er negativ til landsdelen, eller dem som bor i Nord-Norge.

– Men det trengs en normalisering av vår rolle i Norge og en anerkjennelse av at vi har like store muligheter, et like stor utviklingspotensial og har like mange fornuftige folk her, som andre steder, sier han.

Og da nytter det ikke med en port ute i ødemarka, ifølge førsteamanuensisen:

– Den er ikke pen, ei heller spesielt inviterende. Den bør rives. Porten er et symbol på noe som hører andre tider til, poengterer han.