(Trønderdebatt)

Denne uken gjennomfører Nok.-sentrene en nasjonal kampanje - #nullovergrep, som retter seg mot dere som politikere. Vi har nullvisjon på en rekke områder i samfunnet, som selvmord, mobbing og dødsfall i trafikken. Dette er etiske veivisere, der vi som samfunn går foran og sier at hvert tilfelle er ett for mye. Vi setter oss mål for hvilket samfunn vi vil ha. Å vedta en nullvisjon mot seksuelle overgrep er derfor et viktig vedtak.

Det kan føles urealistisk å tenke seg en verden helt uten seksuelle overgrep, men vi mener likevel at en nullvisjon er det eneste som er godt nok. For hvem skal bli utsatt? En nullvisjon handler om å forebygge at overgrep skjer, men også om å sende en tydelig beskjed om at et overgrep er ett for mye.

Dette er en kampsak som dere politikere ikke kan være uenige i og som derfor bør være lett å vedta i deres kommune. Nå er det på tide at dere som politikere setter søkelys på hva seksuelle overgrep medfører og hvordan man kan mestre en hverdag i etterkant av overgrep. Hvilke tiltak må gjøres i deres kommuner og ikke minst hvordan vil dere forebygge seksuelle overgrep. Hva vil dere gjøre for å arbeide mot en nullvisjon?

Seksuelle overgrep kan ikke behandles som et privat problem, men et folkehelseproblem. Vi ønsker at alle politiske parti i norddelen av Trøndelag vedtar en nullvisjon og at dette vedtas i alle kommuner dere er representert. Dette er en felles kampsak og det er på tide å ta et felles ansvar!