Det gjelder blant annet verftsindustri, skogbruk, skogindustri og havbruksnæringa. Sistnevnte eksporterer 37 millioner laksemåltider per dag, det meste går med bil til markedene Europa. Med Erna som statsminister, er samferdselsbevilgningene omtrent fordobla, og Trøndelag er en av samferdselsvinnerne med satsinger på rundt regnet 60 mrd kr - inkludert den nye nasjonale transportplanen (NTP).

E6 er hovedpulsåra gjennom Trøndelag. Det er en flergenerasjoners drøm som går i oppfyllelse når vi endelig får bygd sammenhengende moderne og trygg E6 gjennom hele fylket.

  • Fra før har vi realisert E6 sør for Trondheim, og Ranheim-Værnes er i gang i regi av suksessen Nye Veier AS.
  • Det samme gjelder E6 Kvithamar – Åsen. Anleggsmaskinene er i full sving, det lukter asfalt over hele Trøndelag, og med stor aktivitet i entreprenør- og leverandørbransjen.
  • I denne NTP’en sørger vi for at også E6-strekningene Åsen- Steinkjer og Selli-Asp skal bygges av Nye Veier AS. En investering på 11,4 mrd kr.
  • I tillegg skal Statens vegvesen bygge ny E6 Grong-Nordland grense for om lag 3 mrd kr.
  • Trønderbanen moderniseres og elektrifiseres i første omgang frem til Stjørdal og Meråkerbanen elektrifiseres. I tillegg får vi nye togsett og halvtimes avganger på hele Trønderbanen innen 2027.
  • Og vi har brukt ca 500 mill kr til utbygging av bredbånd i Trøndelag.

Jeg vil og nevne Fylkesveisatsingen der staten vil ta en enda større andel av kostnaden ved utbedring av viktige nærings- og pendleveier. Avhengig av hva fylkestinget i Trøndelag prioriterer, vil det kunne bety mye for å få en mer effektiv transport av laks fra Namdalskysten og tømmer til og trelast/papir samt smolt fra industristedet Folla til markedene ute i verden.

En god NTP har blitt enda bedre gjennom stortingsbehandlingen av proposisjonen. For Trøndelag betyr det at E14, som Høyre i regjering sørget for planleggingsmidler til i inneværende NTP, nå får oppstart i første periode av ny plan.

Dette er svært gledelig. E14 er en strekning som er en viktig forbindelseslinje til Sverige, som har betydelig vare- og tømmertransport, pendling og høy ulykkesbelastning. Høyre anbefaler også at E14-strekningen tas inn i Nye Veiers portefølje.

Ikke minst betyr veisatsinga at trønderen kan ferdes tryggere og raskere langs stamveinettet enten på vei til/fra jobb, eller i anna ærend. Mange trøndere spør seg hva som vil skje med den formidable satsinga på vei og bane i Trøndelag med et rødgrønt flertall.

Ap og Sv har lovet å realisere Nord-Norge banen til 130 mrd kr, noe som vil ta hele handlingsrommet på bane og vei i årene fremoverSV vil skrote stamveiprosjekter vi har ventet på i tiår.

Og hva vil skje med selskapet Nye Veier AS som de rødgrønne har hatt en ideologisk motstand mot? Selv om det sparer fellesskapet for milliarder og vi får mer vei og bane for pengene?

Høyre er garantisten for at den nye NTP blir realisert. Vi mener moderne transportløsninger gir større bo- og arbeidsmarkedsregioner. Skaper økt mobilitet og attraktivitet i regionen med det mest optimistiske og innovative næringslivet.

For Høyre er Trøndelag en del av løsningen når vi skal få fart på Norge igjen og få folk tilbake i jobb. Når vi skal skape enda flere trygge jobber som skal betale for en god eldreomsorg, en god skole for barna våre og helsehjelp når du trenger det.