Gå til sidens hovedinnhold

Et samfunnshus til besvær

Jeg er god nok namsosing til å ha fått invitasjoner om å bli med i gruppen som for enhver pris vil bevare samfunnshuset.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nå er det imidlertid slik at jeg fullt og helt er enig med flertallet i Namsos kommunestyre og Namsos Ungdomsråd om at det gamle samfunnshuset bør rives til fordel for nye bygg.

Da dagens samfunnshus ble tatt i bruk på begynnelsen av 1960 tallet, var det stor glede i byen. Endelig fikk Namsos et bygg tilpasset tidens behovet. Det er derfor det er blitt så mange gode minner og fine opplevelser knyttet til det gamle samfunnshuset. I 60 år har bygget tjent som arena for kultur og aktiviteter byens befolkning har satt pris på.

Men i det samme tidsrommet har det vært en voldsom utvikling. Jeg har vært yrkesaktiv i hele denne perioden. Ingen ting innen verken kultur, samfunnsstyring og sosiale relasjoner foregår på samme måten i Namsos i dag som tidligere. Bygg tilpasset dagens og framtidens behov vil være helt annerledes enn de som ble utformet for 60 år siden.

Det arbeidslaget som lønnes av det offentlige for å gjøre samfunnet stadig bedre å bo i for alle aldersgrupper, er også helt annerledes organisert enn for 60 år siden. På alle disse aktuelle sektorene er det behov for bygningsmessige løsninger som er tilpasset dagens og fremtidens utfordringer.

Rehabilitering av Namsos Samfunnshus vil aldri kunne bli en fullgod plattform for videre utvikling av byen. Enhver form for renovering vil ingen ende ta, og alltid vil begrensninger av muligheter stå i vegen for de beste løsningene.

De gode minnene fra samfunnshusets storhetstid som mange i Namsos sitter med, er heller ikke noe som kan overføres til nye generasjoner ved å renovere gammelt bygg. Minneverdig opplevelser må skapes på nytt av de generasjonene som er aktivt med i kulturlivet og samfunnsstyringen. De som er engasjert innen sektoren frivillighet og den kommunale forvaltning, må gis frihet til å utforme nye rammevilkår som dagens samfunn krever. Det fremstår etter min oppfatning som noe trangsynt og navlebeskuende å vise til gode minner og bruke det som påskudd for å bevare gammelt framfor å bygge nytt.

At bygget fra 1960 har fungert vellykket for sin tid, må ikke forlede folk til å tro at den tiden vi har lagt bak oss, kommer tilbake.

Kommunestyrets vedtak og Namsos ungdomsråds anbefaling peker framover. Jeg kjenner faktisk på litt stolthet over at jeg oppfattet at representantene valgt inn fra Namdalseid i Namsos kommunestyre, stemte for å la det gamle samfunnshuset få fri. Da befolkningen i Namdalseid for kort tid siden tok det krevende valget å gå inn i Namsos kommune, var det med fokus på mulig økning av kompetansen for å løse fremtidens utfordringer. Det var ikke for å se bakover og bli sittende fast i gamle minner knyttet til det gamle samfunnshuset.

Skulle det være savnet av funkisstilen som er problemet for noen i Namsos, så bygg gjerne nye bygg inspirert av funksjonalismen og modernismen. Funksjonalismen (funkisstilen) vinner stadig terreng i dag, og har som målsetting å være optimalt tilpasset brukernes behov.

Kommentarer til denne saken