(Trønderdebatt)

I Trønderavisa 7. januar, i ulike lokalmedia og ikke minst i brev til kommunene kommer bedriftene Panasonic, Equinor og Hydro med forespørsel om mulige tomtealternativ. Mange kommuner i Trøndelag har meldt sin interesse, og muligheten for en etablering i fylket bør være store.

Det er grunn til å tro at også andre regioner har tomter og infrastruktur som kan muliggjøre en etablering. Firmaene bak henvendelsen har nylig inngått et strategisk samarbeid for å undersøke mulighetene for en bærekraftig og kostnadseffektiv europeisk batterivirksomhet. De skal frem til sommeren 2021 vurdere markedet for litiumbatterier i Europa, og et mulig prosjekt for en bærekraftig batterivirksomhet lokalisert i Norge. I Brevet til kommunene fremkommer det hvilke kriterier som vektlegges ved etablering.

Det vil ikke være naturlig for fylkeskommunen å støtte lokalisering i enkeltkommuner i den fasen prosjektet nå er i. Men det bør være en viktig funksjon for en regional aktør å uttrykke ambisjoner og si noe om hva en etablering av denne størrelsesorden kan forvente av støtte fra regionalt nivå. Fra Høyre tenker vi her spesielt på hva fylket kan gjøre i forhold til infrastruktur og kompetanse.

Videre bør Trøndelag fylke presentere hva fylket generelt har å by på som underbygger en etablering i Trøndelag. Fylket har to universitet, med NTNU som en særdeles viktig aktør. Videre har vi Sintef og ulike forskning og utviklingsmiljø. Dette er fortrinn Trøndelag har som bør gjøre oss ekstra aktuelle for en etablering.

For å gi de aktuelle kommunene i Trøndelag drahjelp i lokaliseringsprosessen bør vi som regional aktør bidra med en solid og faglig fremstilling av hva fylket kan bidra med ved evt. etablering i Trøndelag, samt gi en fremstilling av Trøndelags fremste fordeler som kan underbygge etableringen.

Spørsmål til rådmannen:

  1. Vil fylkesrådmannen bidra i en prosess med sikte på å få batterifabrikken etablert i Trøndelag, og i tilfelle på hvilken måte?
  2. Kan rådmannen utarbeide et underlag som beskrevet i denne henvendelsen – et underlag som kommunene kan bruke i sitt arbeid?

Jeg håper spørsmålene, gjerne med en beskrivelse av fylkets rolle og funksjon i prosessen, kan gis på førstkommende møte i fylkesutvalget