Etterforsker tyveri av GPS-utstyr fra anleggsmaskiner

Her undersøker politiet en traktor etter et tyveriraid i Namdalen, i håp om å finne spor etter dem som stjal kostbart GPS-utstyr.