I det siste har det vært mye negativ omtale av Nærøysund kommune i media, både som arbeidsgiver og som hjemkommune for pensjonister og ungdommer. Slik omtale gir ikke noe godt omdømme for Nærøysund kommune, og Fagforbundet er redd for at dette kan bidra til færre søknader på stillinger i kommunen, særlig i helsesektoren.

Først til situasjonen ved NBBS (Nærøysund bo- og behandlingssenter): Fagforbundet er klar over utfordringene som de ansatte har stått i. Det har vår plasstillitsvalgt informert grundig om.

Disse utfordringene kan ha flere årsaker. Én av dem er fraværende ledelse av ulike årsaker. En annen er mangelen på sykepleiere, som fører til usikkerhet blant resten av bemanningen. God og tilstrekkelig kompetanse på arbeidsplassen er viktig, og det er heller ikke akseptabelt at avvik ikke følges opp fra arbeidsgiver.

Fagforbundet har det siste året fulgt opp tilbakemeldingene om fravær av ledelse og for dårlig kommunikasjon med ansatte. Det kan aldri bli nok ledelse, informasjon og kommunikasjon, spesielt når situasjoner oppleves som utfordrende.

Fagforbundet har for lengst tatt opp disse problemstillingene med de rette instansene. Som arbeidsgiver har Nærøysund kommune tatt tak i utfordringene for flere måneder siden. Både NAVs arbeidslivssenter og bedriftshelsetjenesten er koblet på. Det er satt ned en HMS-gruppe som i tillegg består av tillitsvalgte og ledelse.

I fellesskap jobber vi for å finne løsninger som er til det beste for både brukere, pårørende og ansatte. Blant annet er alle helsefagarbeidere i deltidsstillinger tilbudt økning av sine stillingsprosenter til den prosenten de selv ønsker. Det er også lyst ut stillinger som både helsefagarbeidere og sykepleier.

Fagforbundet er ikke i tvil om at Nærøysund kommune som arbeidsgiver har en intensjon om at alle ansatte skal en bra arbeidshverdag, glede seg til å gå på jobb og ha en god og meningsfull hverdag med gode kollegaer og ledere. For å lykkes må intensjonen følges opp av ledelsen ved alle enheter i kommunen. Vi ansatte må på vår side følge opp og gjøre arbeidsdagen best mulig for kollegaer, ledere og oss selv.

Les også

Det er ikke en enkelt grunn til at vi står der vi står

Til dere som nå er blitt bekymret for å komme på sykeheimen. Fagforbundet opplever at både ledere og ansatte i helsetjenesten i hele kommunen har som mål å rette opp i feil som er gjort. Det har vært utfordringer, men vi jobber nå godt i lag for å løse dem og få til en kommune som er enda bedre å bo i.

Les også

Mathias mener partikamerater bør tenke utenfor boksen

Fagforbundet synes det er leit å lese om ungdommer som føler seg utenfor. For den enkelte er det like ille hver gang ungdommer som sliter ikke får hjelp. Alle skal inkluderes og ingen skal bli holdt utenfor, uavhengig av dialekt, hudfarge eller hvilken legning, religiøs eller politisk overbevisning de har.

Fagforbundet håper at Nærøysund kommune får nok fagfolk til å håndtere utfordringer av ulik art, slik at både barn, unge og eldre kan føle at dette er en bra og trygg kommune å leve og bo i.