Fare for at rekkehus raser sammen: Ni personer evakuert